Архіўныя дакументы і матэрыялы пра Дуніна-Марцінкевіча

Радавод


Пячатка з гербам і ініцыяламі В. Дуніна-Марцінкевіча (герб «Лебедзь», засведчаны
з 1257 г.).Фотарэпрадукцыя.
(БДАМЛМ, бібліятэка электронных копій)
Спасылка на дакумент
Метрычны запіс у кнізе Бабруйскага парафіяльнага рымска-каталіцкага касцёла аб хрышчэнні Вінцэнта Якуба Дуніна-Марцінкевіча.
23 студзеня 1808 г.
На лацінскай мове.
(НГАБ, ф. 937, воп. 4, спр. 13, арк. 27адв., 35)
Спасылка на дакумент
Метрычны запіс у кнізе Бабруйскага парафіяльнага рымска-каталіцкага касцёла аб паўторным хрышчэнні Вінцэнта Якуба Дуніна-Марцінкевіча ў маёнтку Панюшкевічы.
25 ліпеня 1808 г.
На лацінскай мове.
(НГАБ, ф. 937, воп. 4, спр. 13, арк. 30адв.)
Спасылка на дакумент
Спіс дваран Марцінкевічаў, якія пражывалі ў духоўным маёнтку Панюшкевічы  Бабруйскага павета, дзе паказаны:»Вікенцій Івана сын Марцінкевіч, 9 гадоў, яго маці, Марцыяна Марцінкевічава, яе дачка  Гэлена Іванава» (урывак).
19 жніўня 1816 г.
На рускай мове.
(НГАБ,ф. 333, воп. 9, спр. 91, арк.1359)
Спасылка на дакумент
Генеалагічная табліца дваранскага роду Дуніных-Марцінкевічаў герба «Лебедзь».
1826г.
На польскай мове.
(НГАБ, ф. 319, воп. 1, спр. 1160, арк. 2)
Спасылка на дакумент
Генеалагічная табліца дваранскага роду Дуніных-Марцінкевічаў герба «Лебедзь».
1832г.
На польскай мове.
(НГАБ, ф. 319, воп. 2, спр. 2032, арк. 22)
Спасылка на дакумент
Пратакол Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу аб прызнанні дваранскай годнасці роду Дуніных-Марцінкевічаў герба «Лебедзь» (урывак).
19 жніўня 1832 г.
Пераклад з польскай мовы на рускую.
(НГАБ, ф. 319, воп. 2, спр. 2032, арк. 3-3адв.)
Спасылка на дакумент
Пасведчанне Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу аб выдачы В. Дуніну-Марцінкевічу копіі  пратакола Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу аб унясенні дваранскага роду Дуніных-Марцінкевічаў у 6-ю частку радаслоўнай кнігі Мінскай губерні.
18 мая 1838 г.
На рускай мове.
(НГАБ, ф. 319, воп. 2, спр. 2032, арк. 33)
Спасылка на дакумент
Радаводнае дрэва Дуніных-Марцінкевічаў.
1993 г.
Аўтары: складальнік Я. Янушкевіч, мастак Г. Хінка-Янушкевіч.
Фотарэпрадукцыя.
(БДАМЛМ, бібліятэка электронных копій)
Спасылка на дакумент