Грамадская дзейнасць

Рапарт віцебскага земскага спраўніка Віцебскаму цывільнаму губернатару аб выкананні цыркулярнага прадпісання ад 3 студзеня 1862 г. па ўстанаўленні нагляду за В. Дуніным-Марцінкевічам у выпадку яго знаходжання на тэрыторыі губерні, дзе ўказана, што “памешчык Мінскай губерні Вікенцій Марцінкевіч у Віцебскім павеце дасюль не з’яўляўся …”
27 сакавіка 1862 г.
На рускай мове.

Рапарт віцебскага земскага спраўніка па ўстанаўленні нагляду за В. Дуніным-Марцінкевічам у выпадку яго знаходжання на тэрыторыі губерні