Грамадская дзейнасць

Перапіска Найвысачэйша заснаванай у г. Мінску па палітычных справах камісіі з Мінскім цывільным губернатарам і Часовым ваенным губернатарам Мінскай губерні аб неабходнасці правядзення допыту «дзяўчыны Марцінкевіч, якая ўтрымлівалася ў астрозе» у сувязі з яе дзеяннямі па падтрымцы асуджанага на смерць палітычнага зняволенага Жмачынскага (урывак).
г. Мінск. 9 жніўня 1863 г.
На рускай мове.

Перапіска Найвысачэйша па палітычных справах камісіі з Мінскім грамадзянскім губернатарам