Грамадская дзейнасць

Паведамленне канцылярыі Мінскага цывільнага губернатара мінскаму павятоваму спраўніку аб вызваленні памешчыка Мінскага павета Вікенція Іванава Марцінкевіча ад нагляду паліцыі ў 1871 г. «з забаронай жыхарства ў сталіцах і сталічных губернях».
28 мая 1876 г.
На рускай мове.

Паведамленне канцылярыі Мінскага грамадзянскага губернатара аб вызваленні Вікенція Іванава Марцінкевіча ад нагляду паліцыі ў 1871 г.

Паведамленне канцылярыі Мінскага грамадзянскага губернатара аб вызваленні Вікенція Іванава Марцінкевіча ад нагляду паліцыі ў 1871 г.