Грамадская дзейнасць

Адносіна Часовага ваеннага губернатара Мінскай губерні Віцебскаму цывільнаму губернатару з канфідэнцыяльнымі звесткамі аб памешчыку Мінскай губерні В. Дуніну-Марцінкевічу і яго дочках (урывак).
г. Мінск. 26 снежня 1861 г.
На рускай мове.

Адносіна Часовага ваенага губернатара з канфідэнцыяльнымі звесткамі аб памешчыку В. Дуніну-Марцінкевічу і яго дочках

Адносіна Часовага ваенага губернатара з канфідэнцыяльнымі звесткамі аб памешчыку В. Дуніну-Марцінкевічу і яго дочках