Ацэнка дзейнасці В. Дуніна-Марцінкевіча літаратуразнаўцамі і гісторыкамі

Нарыс Я. Карскага "Викентий Дунин-Марцинкевич" (урывак).
Е. Карский. Белорусы. Т. ІІІ, вып. 3. Петраград. 1922.
На рускай мове.

Нарыс Я. Карскага «Викентий Дунин-Марцинкевич»

Нарыс Я. Карскага «Викентий Дунин-Марцинкевич»

Нарыс Я. Карскага «Викентий Дунин-Марцинкевич»