Ацэнка дзейнасці В. Дуніна-Марцінкевіча літаратуразнаўцамі і гісторыкамі

Каментарыі [І. Замоціна] да твора В. Дуніна-Марцінкевіча «Сялянка» і вершаваных аповесцяў «Быліцы, расказы Навума» (урыўкі).
[1926 г.]
Машынапіс.

арк. 5-6

Каментарыі [І. Замоціна] да твора В. Дуніна-Марцінкевіча «Сялянка»

Каментарыі [І. Замоціна] да твора В. Дуніна-Марцінкевіча «Сялянка»