Ацэнка дзейнасці В. Дуніна-Марцінкевіча літаратуразнаўцамі і гісторыкамі

Артыкул Р. Зямкевіча "Вінцук Дунін-Марцінкевіч. Яго жыццё і літаратурнае значэнне"(урыўкі).
Газета "Наша ніва". 25 лістапада 1910 г. № 48.
Факсімільнае выданне.

Артыкул Р. Зямкевіча «Вінцук Дунін-Марцінкевіч. Яго жыццё
    і літаратурнае значэнне»

Артыкул Р. Зямкевіча «Вінцук Дунін-Марцінкевіч. Яго жыццё і літаратурнае значэнне»