Ацэнка дзейнасці В. Дуніна-Марцінкевіча літаратуразнаўцамі і гісторыкамі

Артыкул Л. Бэндэ «Пан Тадеуш» на белорусском языке и царская цензура» (урывак).
Пасля 1946 г.
Машынапіс з аўтарскай праўкай. На рускай мове.

Артыкул Л. Бэндэ «Пан Тадеуш» на белорусском языке и царская цензура»