Ацэнка дзейнасці В. Дуніна-Марцінкевіча літаратуразнаўцамі і гісторыкамі

Артыкул І. Замоціна «Аб новых рукапісах В.Дуніна-Марцінкевіча» (урывак).
1929 г.
Карэктарскі адбітак. Падрыхтавана для  кнігі: Працы кафедры гісторыі беларускай літаратуры. Т. І.(ненадрукавана).

Артыкул І. Замоціна «Аб новых рукапісах В.Дуніна-Марцінкевіча»