Ацэнка дзейнасці В. Дуніна-Марцінкевіча літаратуразнаўцамі і гісторыкамі

Артыкул А. Лойкі "У пошуках гармоніі" (урывак).
Часопіс "Полымя". 1977 г. № 12.

Артыкул А. Лойкі «У пошуках гармоніі»