Вучоба і службовая дзейнасць

У. Караткевіч
г. Мінск. Лістапад 1964 г.
Фотаздымак.

У. Караткевіч г. Мінск. Літапад 1964 г.