Творы Уладзіміра Караткевіча

80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча

Раманы, аповесці, апавяданні, казкі

У. Караткевіч. “Лятучы галандзец”.
Апавяданне (урывак).
1958 г.
Машынапіс з рэдактарскай праўкай.
(БДАМЛМ, ф. 42, воп. 1, спр. 184, арк. 27)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Завеі”.
Апавяданне (урывак).
1958 г.
Машынапіс з паметамі аўтара і рэдактарскай праўкай.
(БДАМЛМ, ф. 42, воп. 1, спр. 184, арк. 76-77)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Лясная гісторыя”.
Апавяданне (урыўкі).
23 лістапада 1958 г.
Машынапіс з аўтарскай і рэдактарскай праўкамі.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 42, воп. 1, спр. 184, арк. 83-84, 103)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Раман Ракута” (“Сівая легенда”).
Аповесць (урывак).
1961 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 11, арк. 1)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Маленькая балерына”.
Апавяданне (урывак).
1 мая 1961 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 10, арк. 1)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Каласы пад сярпом тваім”.
Першапачатковы план рамана.
1962 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр.1, арк. 1 адв, 2-9)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Каласы пад сярпом тваім”.
Раман (урывак “Пакой імператара”).
6 кастрычніка 1962 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 12, воп. 1, спр. 763, арк. 16-18, 20-21)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Нельга забыць” (“Леаніды не вернуцца да зямлі”).
План рамана. Раман (урыўкі).
1962 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 2, арк. 1-1 адв., 2, 4, 6)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Вока тайфуна”.
Апавяданне (урывак).
13 ліпеня 1970 г.
Машынапіс з аўтарскай і рэдактарскай праўкамі.
(БДАМЛМ, ф. 37, воп. 1, спр. 441, арк. 1-3)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Чортаў скарб”.
Казка (урывак).
20 снежня 1972 г.
Друкаванае. У. Караткевіч. Зб. твораў: У 8 т. Т. 2. Мн.: Маст. літ., 1988. С. 472-473.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Лісце каштанаў”.
Аповесць (урывак).
1973 г.
Карэктура з аўтарскай праўкай.
(БДАМЛМ, ф. 37, воп. 1, спр. 473, арк. 1-3)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Чорны замак Альшанскі”.
Раман (урывак).
1979 г.
Машынапіс з аўтарскай і рэдактарскай праўкамі.
(БДАМЛМ, ф. 37, воп. 1, спр. 582, арк. 1-2)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Нямоглы бацька”.
Казка (урывак).
19 жніўня 1980 г.
Друкаванае. У. Караткевіч. Зб.твораў: У 8 т. Т. 2. Мн.: Маст. літ., 1988. С. 494-495
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент