Творы Уладзіміра Караткевіча

80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча

Малюнкі

Малюнак і вершаваныя каментарыі з ліста У. Караткевіча да беларускага паэта Максіма Танка.
Папера, каляровыя фламастары.
[1955–1957 гг.].
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 25, воп. 2, спр. 66, арк. 20)
Малюнак

У. Караткевіч. Малюнак.
Папера, туш.
[1960–1970-я гг.].
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 23, арк. 1)
Малюнак

У. Караткевіч. Малюнак.
Папера, аловак.
[1960–1970-я гг.].
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 23, арк. 2)
Малюнак

У. Караткевіч. Малюнак.
Папера, аловак.
[1960–1970-я гг.].
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 23, арк. 4)
Малюнак

У. Караткевіч. Малюнак.
Папера, туш.
[1960–1970-я гг.].
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 23, арк. 11)
Малюнак

У. Караткевіч. Малюнак.
Папера, туш.
[1960–1970-я гг.].
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 23, арк. 6)
Малюнак

У. Караткевіч. Малюнак.
Папера, туш.
[1960–1970-я гг.].
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 23, арк. 7)
Малюнак

У. Караткевіч. Малюнак.
Папера, аловак.
[1960–1970-я гг.].
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 23, арк. 8)
Малюнак

У. Караткевіч. Малюнак.
Папера, туш.
[1960–1970-я гг.].
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 23, арк. 9)
Малюнак

У. Караткевіч. Малюнак.
Папера, туш.
[1960–1970-я гг.].
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 23, арк. 10)
Малюнак

У. Караткевіч. Малюнак.
Папера, аловак.
[1960–1970я- гг.].
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 23, арк. 12)
Малюнак

У. Караткевіч. Малюнак.
Папера, туш.
[1960–1970-я гг.].
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 23, арк. 13)
Малюнак

У. Караткевіч. Малюнак.
Папера, пяро, туш.
[1970-я гг].
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 10, арк. 2)
Малюнак