Архіўныя дакументы і матэрыялы пра жыццё і дзейнасць Уладзіміра Караткевіча

80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча

Супрацоўніцтва з дзеячамі культуры

У. Караткевіч і беларускія пісьменнікі Алесь Ставер, Пятрусь Броўка, Якуб Колас, Кандрат Крапіва і інш. у час нарады маладых пісьменнікаў.
1955 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, 0-100129)
Фотаздымак
У. Караткевіч сярод удзельнікаў нарады маладых пісьменнікаў у Каралішчавічах.
Мінская вобласць. Красавік 1955 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 32, арк. 2)
Фотаздымак
Ліст У. Караткевіча да беларускага паэта Максіма Танка.
27 мая 1956 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
На апошняй старонцы – аўтограф Максіма Танка.
(БДАМЛМ, ф. 59, воп. 2, спр. 168, арк. 5-5адв., 6-6 адв., 7-7 адв., 8-8 адв.,9)
Спасылка на дакумент
Ліст У. Караткевіча да беларускай паэтэсы Е. Лось.
10 чэрвеня 1957 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 141, воп. 3, спр. 127, арк. 3-3 адв.)
Спасылка на дакумент
Пратакол пасяджэння Прэзідыума Саюза пісьменнікаў БССР ад 26 красавіка 1957 г. аб рэкамендацыі да выдання ў 1958 г. твораў маладых паэтаў У. Караткевіча і Е. Лось і аб прыёме У. Караткевіча ў члены Саюза пісьменнікаў БССР.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 74, арк. 52-53)
Спасылка на дакумент
Ліст У. Караткевіча да беларускага паэта А.Бялевіча і яго сям’і.
На адвароце – малюнак.
5 лютага 1958 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 330, воп. 1, спр. 105, арк. 3-3 адв.)
Спасылка на дакумент
Лісты У. Караткевіча да латышскага паэта Е. Стулпана і яго сям’і.
20 студзеня 1960 г. і 27 чэрвеня 1960 г.
Друкаванае. Публікацыя А. Вераб’я “Лісты ў краіну бурштынавай казкі” // Зборнік “Шляхам гадоў.” Мінск, “Маст. літ.”, 1990. С. 40-43. На рускай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка № 12653)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч з сябрамі ў час прагулкі па г. Мінску. Стаяць (справа налева): кампазітар Я. Глебаў, рэжысёр У. Арлоў, сястра Я. Глебава Лілія.
[1960-1970-я гг.].
Фотаздымак.
(БГАКФФД, Е019197)
Фотаздымак
У. Караткевіч і беларускі пісьменнік М. Лобан.
[Пачатак 1960-х гг.]
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 148, воп. 2, спр.201, арк. 4)
Фотаздымак
У. Караткевіч з дзяячкай беларускай культуры П. Мядзёлкай у парку.
[1960-я гг.]
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 403, воп. 1, спр. 67, арк. 1)
Фотаздымак
У. Караткевіч з беларускімі пісьменнікамі Янкай Брылём, В. Віткам, С. Грахоўскім і інш. у час паездкі ў Магнітагорск.
[1960-я гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 40, арк. 1)

Фотаздымак

Ліст У. Караткевіча да латышскага паэта Е. Стулпана і яго сям’і.
31 студзеня 1961 г.
Друкаванае. Публікацыя А. Вераб’я “Лісты ў краіну бурштынавай казкі” // Зборнік “Шляхам гадоў.” Мінск, “Маст. літ.”, 1990. С. 45-47. На рускай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка № 12653)
Спасылка на дакумент
Заўвагі У. Караткевіча да спектакля “Пад адным небам”.
Кніга запісаў заўваг дзяжурных рэжысёраў Беларускага дзяржаўнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа.
11 снежня 1962 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці, ф. 967, воп. 1, спр. 33, арк. 17)
Спасылка на дакумент
Ліст У. Караткевіча да латышскага паэта Е. Стулпана.
16 лістапада 1963 г.
Друкаванае. Публікацыя А. Вераб’я “Лісты ў краіну бурштынавай казкі” // Зборнік “Шляхам гадоў.” Мінск, “Маст. літ.”, 1990. С. 64-65. На рускай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка №12653)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч з балгарскім пісьменнікам Г. Вылчавым, беларускім пісьменнікам Я. Семяжонам.
г. Мінск. 1965 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 38, арк. 11)

Фотаздымак

Літоўскі акцёр Д. Баніоніс і У. Караткевіч у ролі ксёндза (на заднім плане) у мастацкім фільме “Хрыстос прызямліўся ў Гародні” (сцэнарый У. Караткевіча).
1968 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 42, арк. 2)
Фотаздымак
У. Караткевіч і беларускі літаратар А. Адамовіч.
Башкірыя. [Канец 1960-х гг.]
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 38, арк. 6)
Фотаздымак
У. Караткевіч і беларускія пісьменнікі А. Кулакоўскі, А. Махнач, М. Татур сярод польскіх настаўнікаў.
[1970–я гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 33, арк. 2)
Фотаздымак
Беларускія пісьменнікі М. Аўрамчык, В. Быкаў, А. Дракахруст, У. Караткевіч у перапынку паміж пасяджэннямі Пленума праўлення Саюза пісьменнікаў БССР.
г. Мінск. 16 лютага 1972 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, 0-94181)
Фотаздымак
У. Караткевіч сярод удзельнікаў Тыдня літаратур народаў СССР у Віцебскай вобласці.
1972 г.
Фотаздымак
(Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці, ф. 969, воп. 1, спр. 98, арк. 3)
Фотаздымак
У. Караткевіч у час здымак дакументальнага фільма “Родная зямля” ў Бярэзінскім заказніку.
[1971–1972 гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 34, арк. 8)
Фотаздымак
У. Караткевіч, беларускія скульптары З. Азгур, А. Бембель, беларускія паэты Пятрусь Броўка і Г. Бураўкін і інш. у час паездкі ў г. Віцебск.
[1972-1974 гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 307, воп. 1, спр. 94, арк. 5)

Фотаздымак

У. Караткевіч, беларускі спявак М. Забэйда-Суміцкі, В. Караткевіч ( жонка У. Караткевіча) і беларускі паэт С. Панізнік.
1973 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 293, воп. 1, спр. 407, арк. 4)
Фотаздымак
У. Караткевіч з жонкай Валянцінай і перакладчыкам яго твораў на чэшскую мову В. Жыдліцкім.
1973 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 293, воп. 1, спр. 407, арк. 6)
Фотаздымак
Лісты У. Караткевіча да беларускага спевака М. Забэйды-Суміцкага.
19 снежня 1973 г. і 7 сакавіка 1974 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 293, воп. 1, спр. 168, арк. 2-3)
Спасылка на дакумент
Праграма оперы Д. Смольскага “Сівая легенда” (лібрэта У. Караткевіча), пастаўленай у Дзяржаўным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета БССР (урыўкі).
1978 г.
Друкаванае з копіямі фотаздымкаў.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў, арк.1, 5–6)
Спасылка на дакумент
Выступленне У. Караткевіча на Пленуме праўлення Саюза пісьменнікаў БССР у спрэчках па справаздачы сакратара Саюза пісьменнікаў БССР І. Чыгрынава “Праблемы сучаснага беларускага рамана”.
Фонадакумент, магнітная стужка.
Дата запісу: 1979 г.
Час гучання: 12 хв. 13 сек.
(БДАКФФД, 3074)
Выступленне У. Караткевіча на Пленуме праўлення Саюза пісьменнікаў БССР  (файл mp3 11,5 Мб)
Запрашальны білет на вечар, прысвечаны 120–годдзю з дня нараджэння рускага пісьменніка А. Чэхава. Сярод выступоўцаў – У. Караткевіч.
28 лютага 1980 г.
Друкаванае.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 4, спр. 24, арк. 6)
Спасылка на дакумент
Ліст У. Караткевіча да беларускага спевака М. Забэйды-Суміцкага.
21 чэрвеня 1980 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 293, воп. 1, спр. 168, арк. 5)
Спасылка на дакумент
Ліст У. Караткевіча да беларускай пісьменніцы Зоські Верас.
6 жніўня 1980 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 318, воп. 1, спр. 72, арк. 1- 3)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч у майстэрні беларускага мастака А. Марачкіна падчас святкавання 90-годдзя Максіма Багдановіча.
г. Мінск. Снежань 1981 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, фонд В.Трыгубовіч)
Фотаздымак
Г. Крыжанова-Брындзова. “Наш дарагі сябра”. Успаміны славацкай пісьменніцы і перакладчыцы.
25 верасня 1987 г.
Друкаванае. Выразка з газеты “Літаратура і мастацтва”.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 30, арк. 1)
Спасылка на дакумент
В. Мазынскі. “Я табе напісаў “Барыса Гадунова”…”. Урывак з успамінаў галоўнага рэжысёра Беларускага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа.
4 верасня 1987 г.
Друкаванае. Выразка з газеты “Літаратура і мастацтва”
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 1, спр. 30, арк. 3)
Спасылка на дакумент