Архіўныя дакументы і матэрыялы пра жыццё і дзейнасць Уладзіміра Караткевіча

80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча

Асабістае жыццё

Атэстат аб заканчэнні Магілёўскай жаночай гімназіі, выданы Надзее Васілеўне Грынкевіч (маці Уладзіміра Караткевіча).
25 мая 1911 г.
Копія. Рукапіс на друкаваным бланку. На рускай мове.
(НГАБ, ф. 2263, воп. 1, спр. 27, арк. 204)
Спасылка на дакумент
Родныя Уладзіміра Караткевіча: цётка Яўгенія Васілеўна, бацька Сямён Цімафеевіч, дзед Васіль Юллянавіч Грынкевіч, сястра Наталля і брат Валерый.
1928 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 56, неапрацаваная частка)
У. Караткевіч. “Дарога, якую прайшоў”.
Аўтабіяграфія (урывак).
1964 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 189, воп. 1, спр. 36, арк. 1)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч у дзяцінстве з маці Надзеяй Васілеўнай і сястрой Наталляй.
Віцебская вобласць, г. Орша. 1937 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, Е019188)

Фотадакумент

Н. Кучкоўская. “Мова – бацькава, душа – матчына”.
Успаміны роднай сястры У. Караткевіча.
Друкаванае. Газета “Ленінскі прызыў”. 24 лістапада 1990 г.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 29, арк. 8)
Спасылка на дакумент
Акт аб шкодзе, нанесенай нямецка-фашысцкімі захопнікамі былому старшаму інспектару па бюджэце Сямёну Цімафеевічу Караткевічу (бацьку У. Караткевіча).
31 жніўня 1944 г.
Рукапіс. На рускай мове.
(Занальны дзяржаўны архіў у г. Оршы, ф. 27, воп. 3, спр. 3, арк. 110 адв.)
Спасылка на дакумент
Асабісты лісток па ўліку кадраў з фотаздымкам С. Караткевіча (бацькі У. Караткевіча).
[1945 г.]
Аўтограф і фотаздымак С. Караткевіча на друкаваным бланку. На рускай мове.
(Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці, ф. 1968, воп. 4, спр. 10 б, арк. 12)
Спасылка на дакумент
Аўтабіяграфія кантралёра-рэвізора кантрольна-рэвізійнага ўпраўлення Міністэрства фінансаў СССР па Аршанскім раёне Сямёна Цімафеевіча Караткевіча (бацькі У. Караткевіча).
18 лістапада 1951 г.
Аўтограф С. Караткевіча. На рускай мове.
(Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці, ф. 1968, воп. 4, спр. 10 б, арк. 5-7 адв.)
Спасылка на дакумент
Узнагародны ліст Сямёна Цімафеевіча Караткевіча (бацькі У. Караткевіча) у сувязі з прадстаўленнем на атрыманне ордэна Леніна.
Май 1953 г.
Копія. Машынапіс на друкаваным бланку. На рускай мове.
(Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці, ф. 1968, воп. 4, спр. 10 б, арк. 34)
Спасылка на дакумент
Дом у г. Оршы, дзе ў пачатку 1950-х гг. жыла сям’я У. Караткевіча (цяпер – вуліца У. Караткевіча).
Фотаздымак В. Савіцкага.
Газета “Ленінскі прызыў”. 24 лістапада 1990 г.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 29, арк. 9)
Фотадакумент
Дом родных У. Караткевіча ў г. Рагачове, дзе ён падоўгу жыў і працаваў.
Гомельская вобласць. 2010 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, Е022828)
Фотадакумент
Аўтапародыя і аўтакарыкатура У. Караткевіча ў лісце да Максіма Танка.
20 чэрвеня 1956 г.
Аўтограф і малюнак У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 25, воп. 2, спр. 66, арк. 14 об.)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч.
[1950-я гг.].
Фотаздымак.
(БДАКФФД, Е019191)
Фотадакумент
У. Караткевіч.
[1950-1960-я гг.].
Фотаздымак.
(БДАКФФД, Е019194)
Фотадакумент
У. Караткевіч.
1960 г.
Фотапартрэт.
(БДАКФФД, Е019193)
Фотадакумент
У. Караткевіч з сябрамі Ю. Гальперыным і Г. Кравец.
[1960-я гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 31, арк. 1)
Фотадакумент
Мастацкія паштоўкі з выявамі помнікаў архітэктуры Беларусі, выкананыя І. Мядзведзевым. На адвароце – каментарыі У. Караткевіча, зробленыя для сябра Ю. Гальперына.
1957 г.
Аўтограф У. Караткевіча на друкаванай паштоўцы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 35, арк. 2,8)
Спасылка на дакумент
Вокладка кнігі У. Караткевіча “Блакіт і золата дня” з дароўным надпісам сябру — Ю. Гальперыну.
г. Масква. 29 кастрычніка 1961 г.
Ксеракопія. Друкаванае. Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 36, арк. 6)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч з сябрамі В. і Г. Краўцамі.
[1960–я гг.]
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 31, арк. 3)
Фотадакумент
Заява аб атрыманні ў спадчыну маёмасці, якая засталася пасля смерці Сямёна Цімафеевіча Караткевіча (бацькі У. Караткевіча)
20 мая 1963 г.
Аўтограф Н. Караткевіч на друкаваным бланку. На рускай мове.
(Занальны дзяржаўны архіў у г. Оршы, ф. 2, воп. 2, спр. 508)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. Фотапартрэт з дароўным надпісам маці.
1964 г.
Аўтограф У. Караткевіча. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 56, неапрацаваная частка)
Фотадакумент
У. Караткевіч у час адпачынку ў Гурзуфе.
Украіна. 1968 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, 0-100134)
Фотадакумент
Тлумачальная запіска, прадстаўленая на запыт Камітэта дзяржаўнай бяспекі БССР У. Караткевічам наконт адносінаў да пэўных асобаў з яго акружэння.
Не раней за 23 верасня 1973 г.
Друкаванае. Часопіс “Нёман”. 1993. № 11. С. 150-152.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
М. Плавінскі. “Быў. Ёсць. Будзе”.
Артыкул аб сустрэчах з У. Караткевічам.
Друкаванае. Газета “Чырвоная змена”. 24 лістапада 1990 г.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 29, арк. 11)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч.
г. Мінск. 20 лютага 1973 г.
Фотапартрэт.
(БДАКФФД, 0-94928)
Фотадакумент
Валянціна Браніславаўна Караткевіч – жонка У. Караткевіча.
г. Мінск. Снежань 1981 г.
Фрагмент фотаздымка.
(БДАМЛМ, фонд В. Трыгубовіч)
Фотадакумент
У. Караткевіч.
1984 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, Е019198)
Фотадакумент