Творы Уладзіміра Караткевіча

80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча

Артыкулы, нарысы, эсэ

У. Караткевіч. “Вязынка”.
Нарыс
[1955 г.]
Друкаванае. Янка Купала. Зборнік матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці паэта. Мінск: Выдавецтва АН БССР. 1955. С. 287-290.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 4962)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. [“Запрашэнне на свята”].
Артыкул, прысвечаны беларускаму паэту Алесю Наўроцкаму (урывак).
20 чэрвеня 1962 г.
Аўтограф У. Караткевіча з рэдактарскай праўкай.
(БДАМЛМ, ф. 37, воп. 1, спр. 252, арк. 30)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Нататкі самадзейнага невука…”.
Артыкул пра пераклад твораў англійскага паэта Дж. Г. Байрана на беларускую мову (урывак).
1963 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 3, арк. 1)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Гэта было 10-га сакавіка 1864 года…”. Артыкул аб К. Каліноўскім.
[1964 г.]
Друкаванае. Часопіс “Беларусь”. 1964. № 3. С. 25.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Летапісец”.
Эсэ пра  беларускага паэта М. Багдановіча (урывак).
1967 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 42, воп. 1, спр. 539-А, арк. 1)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Анатацыя да сваёй кнігі “Трагікамедыі боскія і чалавечыя”.
[Канец 1960-х гг.].
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 56 , воп. 2, спр. 5, арк. 1)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Тысячу стагоддзяў табе”.
Эсэ, прысвечанае Віцебску (урывак).
Сакавік 1974 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 37, воп. 1, спр. 501, арк. 135)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “На ціхім, на сінім Доне…”.
Артыкул, прысвечаны творчасці рускага пісьменніка М. Шолахава (урывак).
1975 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 37, воп. 1, спр. 514, арк. 93)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Некаторыя тлумачэнні наконт рэцэнзіі В. Мялешкі на маю п’есу “Званы Віцебска”.
Артыкул (урывак).
[1976 г.].
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 405, воп. 1, спр. 329, арк. 7-16)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч. “Вільнюс – часцінка майго сэрца”.
Нарыс.
1980 г.
Друкаванае. Выразка з газеты “Чырвоная змена”. 1 жніўня 1989 г.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 8, арк. 1)
Спасылка на дакумент