Асабістае жыццё

Аўтапародыя і аўтакарыкатура У. Караткевіча ў лісце да Максіма Танка.
20 чэрвеня 1956 г.
Аўтограф і малюнак У.Караткевіча.

Аўтапародыяі аўтакарыкатура  У. Караткевіча ў лісце да Максіма Танка