Ацэнка творчасці сучаснікамі і нашчадкамі

С. Вадап’ян. “У снягах драмае вясна”.
Нататка.
9 студзеня 1990 г.
Друкаванае. Выразка з газеты “Сельская жизнь”.

С. Вадап’ян. “У снягах драмае вясна”. Нататка