Ацэнка творчасці сучаснікамі і нашчадкамі

А. Верабей. “Ён любіў Беларусь (Вобраз Радзімы ў творчасці У. Караткевіча)”.
Артыкул (урывак).
Друкаванае. Выразка з часопіса “Беларуская мова і літаратура ў школе”. 1990. № 4.

А. Верабей. “Ён любіў Беларусь (Вобраз Радзімы ў творчасці У. Караткевіча)”