Творы Максіма Багдановіча

120 гадоў з дня нараджэння Максіма Багдановічавіча

Вершы і паэмы

“Над магілай”.
Верш Максіма Багдановіча.
1908 г.
Друкаванае. Газета “Наша ніва”. 1909. № 1. 1 студзеня. Факсімільнае выданне. С. 14.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Прыйдзе вясна”.
Верш Максіма Багдановіча.
1908 г.
Друкаванае. Газета “Наша ніва”. 1909. № 10. 5 сакавіка. Факсімільнае выданне. С. 148.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“На чужыне”.
Верш Максіма Багдановіча.
1908 г.
Фотакопія аўтографа Максіма Багдановіча.
Выразка з газеты “Савецкая Беларусь”. 1927. 25 мая.
(БДАМЛМ, ф.153, воп. 2, спр. 88, арк. 7)
Спасылка на дакумент
“Краю мой родны! Як выкляты Богам…”.
Верш Максіма Багдановіча.
1909 г.
Друкаванае. Газета “Наша ніва”. 1909. № 38. 17 верасня. Факсімільнае выданне. С. 543.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Вадзянік”.
Верш Максіма Багдановіча.
1909 г.
Друкаванае. Газета “Наша ніва”. 1909. № 41. 8 кастрычніка. Факсімільнае выданне. С. 597.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Нашай ніве”.
Верш Максіма Багдановіча.
1909 г.
Друкаванае. Газета “Наша ніва”. 1909. № 46. 12 лістапада. Факсімільнае выданне. С. 677.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Зімовая дарога”.
Верш Максіма Багдановіча.
1910 г.
Друкаванае. Зборнік “Дыяменты беларускага прыгожага пісьменства”. Кіеў, 1919. С. 69.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2900)
Спасылка на дакумент
“Я, нядужны, бязскрыдлы паэт…”.
Верш Максіма Багдановіча.
9 лютага 1910 г.
Фотакопія аўтографа Максіма Багдановіча.
(БДАМЛМ, ф. 394, воп. 1, спр. 4, арк. 1)
Спасылка на дакумент
“Крытыку”, “Жывая лялечка!..”, “Цяжарная” (Вечар ціхі, вечар просты).
Вершы Максіма Багдановіча.
1910 г.
Друкаванае. Н. Ватацы і Н. Лапідус. Невядомыя творы Максіма Багдановіча. Часопіс “Полымя”. 1957. № 5. С. 157.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Зразаюць галіны таполі адну за адной”.
Верш Максіма Багдановіча.
1910 г.
Друкаванае. Беларускі каляндар “Нашай нівы” на 1911 год. С. 78.
На беларускай мове лацінскім шрыфтам.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2493)
Спасылка на дакумент
“Упалі з грудзей Пана Бога”.
Верш Максіма Багдановіча.
1911 г.
Друкаванае. Беларускі каляндар “Нашай нівы” на 1911 год. С. 78.
На беларускай мове лацінскім шрыфтам.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2493)
Спасылка на дакумент
“Песня пра князя Ізяслава Полацкага”.
Верш Максіма Багдановіча.
1911 г.
Друкаванае. Беларускі каляндар “Нашай нівы” на 1911 год. С. 79.
На беларускай мове лацінскім шрыфтам.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2493)
Спасылка на дакумент
“Санет” (Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі).
Верш Максіма Багдановіча.
1911 г.
Друкаванае. Зборнік “Дыяменты беларускага прыгожага пісьменства”. Кіеў, 1919. С. 66–67.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2900)
Спасылка на дакумент
“Я вспоминаю дом старинный”.
Верш Максіма Багдановіча.
24 жніўня 1911 г.
Фотакопія аўтографа Максіма Багдановіча. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф 153, воп. 2, спр. 15, арк. 2)
Спасылка на дакумент
“Вераніка”.
Паэма Максіма Багдановіча (урывак).
[1911-1913 гг.].
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 1. С. 220-222.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2695)
Спасылка на дакумент
“Старая Беларусь”.
Цыкл вершаў Максіма Багдановіча (“Летапісец”, “Перапісчык”, “Слуцкія ткачыхі”, “Кніга”)
1912 г.
Друкаванае. Зборнік “Нашай нівы”. Вільня, 1912. № 2. С. 21-24.
На беларускай мове лацінскім шрыфтам.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 16493)
Спасылка на дакумент
“Не кувай ты, шэрая зязюля”.
Верш Максіма Багдановіча.
1912 г.
Друкаванае. Зборнік “Дыяменты беларускага прыгожага пісьменства”. Кіеў, 1919. С. 70.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2900)
Спасылка на дакумент
“Апусціўшы густыя расніцы” і іншыя накіды.
Вершы Максіма Багдановіча.
1912 г.
Фотокопія з чарнавых аўтографаў Максіма Багдановіча. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 1. С. 327.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2695)
Спасылка на дакумент
“Народ, Беларускі Народ!”.
Верш Максіма Багдановіча.
1913 г.
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 1. С. 56
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2695)
Спасылка на дакумент
“І хмяльна жа яго галава…”.
Урывак з паэмы Максіма Багдановіча “Максім і Магдалена”.
1915 г.
Друкаванае. Выразка з газеты “Савецкая Беларусь”. 1927. 25 мая.
(БДАМЛМ, ф. 153, воп. 2, спр. 88, арк. 7)
Спасылка на дакумент
“Як Базыль у паходзе канаў”.
Верш Максіма Багдановіча.
1915 г.
Друкаванае. Выразка з газеты “Савецкая Беларусь”. 1927. 25 мая.
(БДАМЛМ, ф. 153, воп. 2, спр. 88, арк. 7)
Спасылка на дакумент
“На ціхім Дунаі”.
Цыкл вершаў Максіма Багдановіча (“Бяседная”, “У Максіма на кашулі вышыты галубкі”, “Як прыйшла я на ток малаціць”, “Хоць і зорачка – ды не вячэрняя”).
1915 г.
Друкаванае. Газета “Вольная Беларусь”. 1918. № 15. 28 красавіка. С. 115.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Маладыя гады”.
Верш Максіма Багдановіча.
[1915-1916 гг.].
Фотакопія аўтографа Максіма Багдановіча.
Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 1. С. 99.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2695)
Спасылка на дакумент
“Лявоніха”.
Верш Максіма Багдановіча.
[1915-1916 гг.].
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 1. С. 92.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2695)
Спасылка на дакумент
“Пагоня”.
Верш Максіма Багдановіча.
1916 г.
Друкаванае. Зборнік “Дыяменты беларускага прыгожага пісьменства”. Кіеў, 1919. С. 66.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2900)
Спасылка на дакумент
“Страцім-лебедзь”.
Верш Максіма Багдановіча.
1916 г.
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 1. С. 108-109.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 26965)
Спасылка на дакумент