Творы Максіма Багдановіча

120 гадоў з дня нараджэння Максіма Багдановічавіча

Літаратурна-крытычныя артыкулы

“Санет. Тэарэтычна-гістарычны нарыс”.
Артыкул Максіма Багдановіча.
[1911 г.].
Фотакопія чарнавога аўтографа Максіма Багдановіча. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1928. Т. 2. С. 253.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Глыбы і слаі”.
Артыкул Максіма Багдановіча (урыўкі).
[1911 г.].
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1928. Т. 2. С. 5-11.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Кароткая гісторыя беларускай пісьменнасці да XVI сталецця”.
Артыкул Максіма Багдановіча (урывак).
[1911 г.].
Фотакопія аўтографа Максіма Багдановіча. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1928. Т. 2. С. 27.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“За сто лет. Нарыс гісторыі беларускай пісьменнасці”.
Артыкул Максіма Багдановіча.
[1911 г.].
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1928. Т. 2. С. 21-23.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“[Новый период в истории белорусской литературы]”.
Артыкул Максіма Багдановіча (урывак).
[1912 г.].
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1928. Т. 2. С. 24-26. На рускай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“За тры гады. Агляд беларускай краснай пісьменнасці 1911-1913 гг.”.
Артыкул Максіма Багдановіча (урыўкі).
[1913 г.].
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1928. Т. 2. С. 30-31, 34-35.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“[Частушка]”.
Артыкул (незакончаны) Максіма Багдановіча.
[1913 г.].
Друкаванае. Л. Бэндэ. З неапублікаванага. Газета “Літаратура і мастацтва”. 1957. № 42. 25 мая. С. 2.
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 680, арк. 2 адв.)
Спасылка на дакумент
“Краса и сила. Опыт исследования стиха Т.Г. Шевченко”.
Артыкул Максіма Багдановіча (урыўкі).
[1914 г.].
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1928. Т. 2. С. 44-45, 53-54. На рускай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Одинокий. К 100-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова”.
Артыкул Максіма Багдановіча (урывак).
[1914 г.].
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1928. Т. 2. С. 110-111. На рускай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Белорусское возрождение”.
Нарыс Максіма Багдановіча (урыўкі).
[1914 г.].
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1928. Т. 2. С. 121-125, 126-127, 135. На рускай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Забыты шлях”.
Артыкул Максіма Багдановіча (урывак).
1915 г.
Друкаванае. Газета “Вольная Беларусь”. 1918. № 15. 28 красавіка. С. 114-115.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Забутий шлях”.
Артыкул (незакончаны) Максіма Багдановіча (урывак).
[1915 г.].
Фотакопія аўтографа Максіма Багдановіча.
Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск. 1928. Т. 2. С. 62. На ўкраінскай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Иван Франко”.
Артыкул Максіма Багдановіча.
[1916 г.].
Друкаванае. Публікацыя Н. Ватацы і Н. Лапідуса “Невядомыя творы Максіма Багдановіча”. Часопіс “Полымя”. 1957. № 5. С. 159. На рускай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка )
Спасылка на дакумент
“В. Самийленко”.
Артыкул Максіма Багдановіча (урыўкі).
[1916 г.].
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1928. Т. 2. С. 64, 67-68. На рускай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Вобразнасць апісанняў у вершах В. Марцінкевіча”.
Чарнавы накід Максіма Багдановіча.
Без даты.
Друкаванае. Публікацыя Н. Ватацы і Н. Лапідуса “Невядомыя творы Максіма Багдановіча”. Часопіс “Полымя”. 1957. № 5. С. 158.
(БДАМЛМ, бібліятэка )
Спасылка на дакумент
“[Черновой незаконченный набросок]”.
Чарнавы накід Максіма Багдановіча.
Без даты.
Друкаванае. Публікацыя Н. Ватацы і Н. Лапідуса “Невядомыя творы Максіма Багдановіча”. Часопіс “Полымя”. 1957. № 5. С. 158. На рускай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка )
Спасылка на дакумент