Творы Максіма Багдановіча

120 гадоў з дня нараджэння Максіма Багдановічавіча

Апавяданні

“Музы́ка”.
Апавяданне Максіма Багдановіча.
1907 г.
Друкаванае. Газета “Наша ніва” 1907. 6 ліпеня. № 24.
На беларускай мове лацінскім шрыфтам.
(НГАБ у г. Гродна, ф. 05 (47.60), воп. Н-37)
Спасылка на дакумент
“Музы́ка”.
Апавяданне Максіма Багдановіча.
1907 г.
Друкаванае. На беларускай мове кірылічным шрыфтам.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Мадонна” (Эцюд).
Апавяданне Максіма Багдановіча (урывак).
1913 г.
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 1. С. 410-415. На рускай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2695)
Спасылка на дакумент
“Апокрыф”.
Апавяданне Максіма Багдановіча.
1913 г.
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 1. С. 387-389.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2695)
Спасылка на дакумент
“Сон-трава” (Как повелись сказочники на Руси).
Апавяданне Максіма Багдановіча (урывак).
[1913-1916 гг.].
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 1. С. 419-420. На рускай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2695)
Спасылка на дакумент
“Апавяданне аб іконніку і залатару”.
Апавяданне Максіма Багдановіча.
1914 г.
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 1. С. 390-393.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2695)
Спасылка на дакумент
“Вясной”.
Апавяданне Максіма Багдановіча.
1914 г.
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 1. С. 407-408.
(БДАМЛМ, бібліятэка, , № 2695)
Спасылка на дакумент
“Страшное”
Апавяданне Максіма Багдановіча.
[1914-1916 гг.].
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 1. С. 421. На рускай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2695)
Спасылка на дакумент