Творчыя сувязі з дзеячамі культуры і навукі

Ядвігін Ш. (А.І. Лявіцкі) – беларускі пісьменнік, супрацоўнік рэдакцыі газеты “Наша ніва”, які крытычна ставіўся да ранніх твораў Максіма Багдановіча.
Фотаздымак. 1917 г.

Ядвігін Ш. (А.І. Лявіцкі) – беларускі пісьменнік