Памяць аб Максіме Багдановічу

120 гадоў з дня нараджэння Максіма Багдановічавіча

Афіцыйныя дакументы па ўвекавечванні памяці Максіма Багдановіча

Пратакол № 1 пасяджэння Камicii па адзначэнні 10-годдзя са дня смерцi беларускага пiсьменнiка Максіма Багдановiча.
[Не пазней за 11 мая 1927 г.].
Машынапіс.
(НАРБ, ф. 205, воп. 1, спр. 237, арк. 26)
Спасылка на дакумент
Пастанова № 692 Савета Міністраў БССР аб мерапрыемствах па ўвекавечванні памяці вядомага беларускага паэта М.А. Багдановіча.
24 чэрвеня 1947 г.
Машынапіс на друкаваным бланку. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 7, воп. 3, спр. 200, арк. 400)
Спасылка на дакумент
Пісьмо Праўлення Саюза савецкiх пiсьменнiкаў БССР на iмя сакратара ЦК КПБ Ц.С. Гарбунова аб правядзеннi мерапрыемстваў у сувязi з 40-годдзем з дня смерцi выдатнага беларускага паэта Максiма Багдановiча.
12 верасня 1956 г.
Машынапіс на друкаваным бланку.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 81, спр. 1193, арк. 36-37)
Спасылка на дакумент
Пастанова ЦК КПБ аб 40-годдзі з дня смерці паэта М.А. Багдановіча.
27 сакавіка 1957 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 81, спр. 1193, арк. 32-33; спр.1194, арк. 19-20)
Спасылка на дакумент
Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб прысваенні 44-й школе г. Мінска і Смалявіцкай раённай бібліятэцы імя Максіма Багдановіча.
24 мая 1957 г.
Машынапіс на друкаваным бланку. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 968, воп. 1, спр. 278, арк. 186)
Спасылка на дакумент
Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб прысваенні імя Максіма Багдановіча 40-й школе г. Мінска.
2 ліпеня 1957 г.
Машынапіс на друкаваным бланку. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 968, воп. 1, спр. 279, арк. 39)
Спасылка на дакумент
Пастанова № 357 Савета Міністраў БССР аб прысваенні імя М.А. Багдановіча гарадской бібліятэцы № 8 г. Мінска.
6 верасня 1966 г.
Машынапіс на друкаваным бланку. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 7, воп. 5, спр. 1437, арк. 32)
Спасылка на дакумент
Пісьмо Праўлення Саюза мастакоў БССР у ЦК КПБ з прапановай аб усталяванні ў г. Мінску помніка Максіму Багдановічу работы скульптара С.М. Вакара.
29 снежня 1967 г.
Машынапіс на друкаваным бланку. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 97, спр. 251, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Пісьмо Праўлення Саюза пісьменнікаў БССР на імя Першага сакратара ЦК КПБ П.М. Машэрава аб прыняццi рашэння аб устаноўцы ў г. Мiнску помнiка Максiму Багдановiчу (работы скульптара С. Вакара) да 50-годдзя БССР.
8 студзеня 1968 г.
Машынапіс. На друкаваным бланку.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 97, спр. 251, арк. 2)
Спасылка на дакумент
Пастанова Бюро ЦК КПБ аб 80-годдзі з дня нараджэння М. Багдановіча.
8 кастрычніка 1971 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 81, спр. 2368, арк. 49)
Спасылка на дакумент
Пісьмо Праўлення Саюза пiсьменнiкаў БССР на імя сакратара ЦК КПБ А.Т. Кузьмiна аб мерапрыемствах па святкаванні 80-гадовага юбiлею з дня нараджэння Максiма Багдановiча.
8 кастрычнiка 1971 г.
Машынапіс на друкаваным бланку.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 81, спр. 2368, арк. 56-57)
Спасылка на дакумент
Пісьмо загадчыка аддзела культуры ЦК КПБ С.М. Марцэлева на імя сакратара ЦК КПБ П.М. Машэрава аб даручэннях, дадзеных Савету Міністраў БССР, Міністэрству культуры БССР, іншым арганізацыям у сувязі з падрыхтоўкай і правядзеннем мерапрыемстваў па святкаванні 80-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча
22 лістапада 1971 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 97, спр. 322, арк. 161-162)
Спасылка на дакумент
Пісьмо Саюза пісьменнікаў БССР і Міністэрства культуры БССР у ЦК КПБ з просьбай разгледзець пытанне аб узвядзенні ў г. Мінску помніка Максіму Багдановічу.
6 красавіка 1977 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 117, спр. 43, арк. 49)
Спасылка на дакумент
Пастанова Бюро ЦК КПБ аб помніку Максіму Багдановічу ў г. Мінску.
19 красавіка 1977 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 117, спр. 43, арк. 47)
Спасылка на дакумент
Пратакол № 31 пасяджэння Бюро ЦК КПБ ад 3 мая 1977 г. пункт 6г “Аб помніку М. Багдановічу ў г. Мінску”.
Машынапіс на друкаваным бланку. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 117, спр. 41, арк. 2, 7)
Спасылка на дакумент
Пісьмо Праўлення Саюза пісьменнікаў БССР на імя Першага сакратара ЦК КПБ П.М. Машэрава з просьбай разгледзець пытанне аб стварэнні ў г. Мiнску Лiтаратурнага музея Максіма Багдановiча да 90-годдзя з дня нараджэння.
24 красавіка 1980 г.
Машынапіс. На друкаваным бланку.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 134, спр. 94, арк. 27)
Спасылка на дакумент
Пісьмо Мінскага гаркама КПБ і выканкама Мінскага гарсавета народных дэпутатаў у ЦК КПБ з прапановай аб размяшчэнні Літаратурнага музея Максіма Багдановіча ў г. Мінску.
6-7 жніўня 1980 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 134, спр. 94, арк. 28-29)
Спасылка на дакумент
Пастанова Сакратарыята Саюза пісьменнікаў СССР аб 90-годдзі з дня нараджэння Максіма Багдановіча.
20 кастрычніка 1981 г.
Машынапіс. На друкаваным бланку. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 4п. воп. 138, спр. 95, арк. 50-51)
Спасылка на дакумент
Спіс мерапрыемстваў, прымеркаваных да 90-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча, акрэсленых у тэматычным плане Бюро прапаганды мастацкай літаратуры Саюза пісьменнікаў БССР на 1981 г.
[1980 г.].
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 237, воп. 1, спр. 121, арк. 4)
Спасылка на дакумент
План мерапрыемстваў па падрыхтоўцы святкавання 100-годдзя з дня нараджэння Максiма Багдановiча, распрацаваных у сувязi з пастановай Бюро ЦК КПБ ад 5 мая 1989 г.
2 жніўня 1989 г.
Машынапіс.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 160, спр. 964, арк. 85-90)
Спасылка на дакумент
Праграма святочнага канцэрта да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча.
г. Масква, Калонная зала Дома Саюзаў. 20 снежня 1991 г.
Друкаванае.
(БДАМЛМ, ф. 153, воп. 3, спр. 19, арк. 1, 2-2 адв., 3-3 адв., 4)
Спасылка на дакумент