Адлюстраванне ўшанавання Максіма Багдановіча праз сродкі масавай інфармацыі

Старонка газеты “Чырвоная змена”, прысвечаная Максіму Багдановічу ў сувязі з яго 90-годдзем.
Друкаванае. Выразка з газеты “Чырвоная змена”. 1981. 8 снежня. С. 4

Старонка газеты “Чырвоная змена”, прысвечаная Максіму Багдановічу ў сувязі з яго 90-годдзем