Дзейнасць родных Максіма Багдановіча

“Рукопись стала книгой”.
Артыкул М. Сурпіна аб выхадзе ў свет мемуараў А.Я. Багдановіча “Страницы из жизни М. Горького” (укладальнікі І.П. Крэнь і Ю.С. Пшыркоў). Мінск, 1965.
Друкаванае. Выразка з газеты “Северный рабочий”. 1965. 1 жніўня. На рускай мове

Артыкул М. Сурпіна “Рукопись стала книгой”