Дзейнасць родных Максіма Багдановіча

“Выдатны беларускі вучоны”.
Артыкул А. Лойкі да 100-годдзя з дня нараджэння А.Я. Багдановіча.
Друкаванае. Выразка з газеты “Літаратура і мастацтва”. 1962. 23 сакавіка

Артыкул А. Лойкі “Выдатны беларускі вучоны”