Дзейнасць родных Максіма Багдановіча

Анкета аспіранта Яраслаўскага педагагічнага інстытута П.А. Багдановіча.
4 лютага 1931 г.
Рукапіс на друкаваным бланку. На рускай мове

Анкета аспіранта Яраслаўскага педагагічнага інстытута П.А. Багдановіча