Вучоба, працоўная і грамадская дзейнасць Максіма Багдановіча

Пісьмо Максіма Багдановіча ў рэдакцыю газеты “Наша ніва” (урывак аб перадачы ў турму ў 1906 г. беларускіх кніжак і газеты ўдзельніку сормаўскага паўстання).
г. Яраслаўль. 1913 г.
Друкаванае. Публікацыя М. Смолкіна “З рукапіснай спадчыны Максіма Багдановіча”. Часопіс “Полымя”. 1958, № 3. С. 181

Пісьмо Максіма Багдановіча ў рэдакцыю газеты “Наша ніва”