Пераклады Максіма Багдановічавіча

“Ціхі і сіні блішча над хатай”.
Пераклад Максіма Багдановіча верша французскага паэта П. Верлена “Le ciel est, pardessus le toit”.
[1912 г.]
Фотакопія з чарнавога аўтографа Максіма Багдановіча. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 1. С. 257

Пераклад Максіма Багдановіча “Ціхі і сіні блішча над хатай”