Творы Максіма Багдановіча

120 гадоў з дня нараджэння Максіма Багдановічавіча

Пераклады

“Дзве песні”.
Пераклад Максіма Багдановіча (пад псеўданімам Максім Крыніца) верша рускага паэта Ю. Святагора “Две песни”.
1909 г.
Друкаванае. Газета “Наша ніва”. 1909. № 19. 7 мая. Факсімільнае выданне. С. 273
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Хочаш сябе ты пазнаць…”.
Пераклад Максіма Багдановіча верша нямецкага паэта Ф. Шылера “Der Schlüssel”.
1910 г.
Друкаванае. Газета “Наша ніва”. 1910. № 31. 29 ліпеня. Факсімільнае выданне. С. 468. На беларускай мове лацінскім шрыфтам.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Памятнік ”.
Пераклад Максіма Багдановіча оды рымскага паэта Гарацыя “Exigi monumentum”.
[1911-1912 гг.].
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 1. С. 241.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Для тебя, отчизна предков моих”.
Пераклад Максіма Багдановіча верша беларускага паэта Янкі Купалы “Для зямлі прадзедаў маіх”.
1912 г.
Друкаванае. Часопіс “Полымя”. 1957. № 5. С. 157. На рускай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Ціхі і сіні блішча над хатай”.
Пераклад Максіма Багдановіча верша французскага паэта П. Верлена “Le ciel est, pardessus le toit”.
[1912 г.]
Фотакопія з чарнавога аўтографа Максіма Багдановіча. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 1. С. 257.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“У полі дзікім і апусцелым…”.
Пераклад Максіма Багдановіча верша французскага паэта П. Верлена “Colloque sentimental”.
1913 г.
Друкаванае. Газета “Наша ніва”. 1913. № 12. 22 сакавіка. Факсімільнае выданне.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Сяджу я ў турме за рашоткай гады ”.
Пераклад Максіма Багдановіча верша рускага паэта А. Пушкіна “Узник”.
[1915-1916 гг.].
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 1. С. 279.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Смерть”.
Пераклад Максіма Багдановіча апавядання ўкраінскага пісьменніка В. Стэфаніка “Скін”.
1916 г.
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 2. С. 338-340. На рускай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“В неволе тяжко… хоть и воли”.
Пераклад Максіма Багдановіча ўкраінскага паэта Т. Шаўчэнкі “В неволі тяжко, хоча й волі”.
Без даты.
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1927. Т. 1. С. 349. На рускай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент