Радавод

Спіс удоваў-пенсіянерак грамадзянскіх чыноў Мінскай губерні ад 5 лютага 1885 г., дзе ўказаны Таццяна Мякота (бабка Максіма Багдановіча) з дзецьмі (у тым ліку дачка Марыя – маці Максіма Багдановіча).
Рукапіс на бланку. На рускай мове

Спіс удоваў-пенсіянерак грамадзянскіх чыноў Мінскай губерні