Радавод

Адносіна мінскага губернатара ў Мінскае губернскае праўленне аб звальненні з пасады сакратара Ігуменскай гарадской думы губернскага сакратара Мякоты (дзеда Максіма Багдановіча).
2 кастрычніка 1868 г.
Рукапіс на бланку. На рускай мове

Адносіна мінскага губернатара ў Мінскае губернскае праўленне