Памяць аб Максіме Багдановічу

120 гадоў з дня нараджэння Максіма Багдановічавіча

Паэтычныя прысвячэнні Максіму Багдановічу

“М. Багдановічу” і “Памяці Максіма Багдановіча”.
Вершы З. Бядулі (пад псеўд. Ясакар) і М. Краўцова (пад псеўд. Макар) да гадавіны смерці Максіма Багдановіча.
Друкаванае. Газета “Вольная Беларусь”. 1918. № 19. 26 мая. С. 145.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Песьняру хараства (Памяці М. Багдановіча ў 5-ю гадавіну яго смерці)”.
Верш Я. Журбы.
Машынапіс. Копія выдання. 1924 г. [1950-я гг.].
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 1289, арк. 82-83)
Спасылка на дакумент
“На магілу Максіма Багдановіча”.
Верш А. Александровіча.
Друкаванае. Выразка з газеты “Савецкая Беларусь”. 1927. 25 мая.
(БДАМЛМ, ф. 153, воп. 2, спр. 88, арк. 7)
Спасылка на дакумент
“Максіму Багдановічу”.
Верш А. Дудара.
Друкаванае. Выразка з газеты “Савецкая Беларусь”. 1927. 25 мая.
(БДАМЛМ, ф. 153, воп. 2, спр. 88, арк. 7)
Спасылка на дакумент
“Максімава магіла”.
Верш М. Лужаніна.
1929 г.
Машынапіс з аўтарскімі праўкамі.
(БДАМЛМ, ф. 140, воп. 1, спр. 64, арк. 27-28)
Спасылка на дакумент
“Фатаграфія”.
Верш К. Кірэенкі.
[1950-я гг.].
Чарнавы аўтограф.
(БДАМЛМ, ф. 415, воп. 1, спр. 23, арк. 9-10)
Спасылка на дакумент
“Лебедина пісня”.
Верш М. Львовіч.
1982 г.
Машынапіс. Копія. На ўкраінскай мове.
(БДАМЛМ, ф. 323, воп.1, спр. 178, арк. 5-6)
 
Спасылка на дакумент