Дзейнасць родных Максіма Багдановіча

«Знойдзеныя скарбы».
Артыкул Н. Бываеўскага (Я. Дылы) пра архіў Максіма Багдановіча.
Выразка з газеты «Савецкая Беларусь». 21 красавіка 1923 г.

Артыкул Наз. Бываеўскага (Язэпа Дылы) ”Знойдзеныя скарбы”