Ацэнка творчасці Максіма Багдановіча літаратарамі і навукоўцамі

“Пясняр чыстай красы”.
Артыкул А. Луцкевіча (пад крыптанімам Г.Б.).
Друкаванае. Газета “Наша ніва”. 1914. № 8. 21 лютага

Артыкул А. Луцкевіча “Пясняр чыстай красы”