Архіўныя дакументы і матэрыялы пра народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава

Ушанаванне Васіля Быкава

Узнагароды
Віншаванні і прысвячэнні

Узнагароды


Загад аб узнагароджанні В.У. Быкава ордэнам Чырвонай Зоркі.
24 мая 1945 г.
Фотакопія. Машынапіс. На рускай мове.
(ЦА МА РФ, ф. 33, воп. 687572, спр. 844, № запісу 36898070)
Спасылка на дакумент
Акт аб уручэнні В.У. Быкаву медалі «За перамогу над Германіяй у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гг.».
27 кастрычніка 1945 г.
Фотакопія. Машынапіс. На рускай мове.
(ЦА МА РФ, ф. 9699, воп. 2, спр. 18, № запісу 1535393683)
Спасылка на дакумент
Пісьмо часопіса «Дружба народов» у Саюз пісьменнікаў БССР з просьбай падтрымаць прапанову аб вылучэнні на Ленінскую прэмію аповесці В. Быкава «Трэцяя ракета».
20 лістапада 1962 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 116, арк. 77)v
Спасылка на дакумент
Пратакол № 12 пасяджэння Прэзідыўма Праўлення Саюза пісьменнікаў БССР аб вылучэнні на атрыманне Ленінскай прэміі 1963 г. аповесці В. Быкава «Трэцяя ракета».
23 лістапада 1962 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 106, арк. 301-303)
Спасылка на дакумент
Пісьмо журнала «Маладосць» у Камітэт па Ленінскіх прэміях аб вылучэнні на атрыманне Ленінскай прэміі 1963 г. аповесці В. Быкава «Трэцяя ракета».
1962 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 242, арк. 162-163)
Спасылка на дакумент
Выпіска з пратакола пасяджэння Прэзідыўма Саюза пісьменнікаў БССР ад 23 лістапада 1962 г. аб вылучэнні на атрыманне Ленінскай прэміі 1963 г. аповесці В. Быкава «Трэцяя ракета».
Лістапад 1962 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 242, арк. 159)
Спасылка на дакумент
Пісьмо Саюза пісьменнікаў БССР у Камітэт па Ленінскіх прэміях аб вылучэнні на атрыманне Ленінскай прэміі 1963 г. аповесці В. Быкава «Трэцяя ракета».
26 лістапада 1962 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 242, арк. 156-157)
Спасылка на дакумент
Пісьмо Саюза пісьменнікаў БССР да Рэспубліканскага журы па прысуджэнню Літаратурных прэмій імя Якуба Коласа і Янкі Купалы аб вылучэнні твораў В. Быкава і інш. на прэміі.
21 снежня 1963 г.
Машынапіс. Подпіс П. Броўкі.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 246, арк. 102-103)
Спасылка на дакумент
Пастанова Савета Міністраў БССР аб прысуджэнні Літаратурнай прэміі Якуба Коласа В. Быкаву за аповесць «Трэцяя ракета».
21 мая 1964 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 123, арк. 38)
Спасылка на дакумент
Пратакол пасяджэння Прэзідыума Саюза пісьменнікаў БССР аб вылучэнні на атрыманне Дзяржаўнай прэміі СССР кнігі аповесцяў і апавяданняў В. Быкава «Военные повести».
23 снежня 1966 г.
Машынапіс. Подпіс М. Танка.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 142, арк. 95-97)
Спасылка на дакумент
Пісьмо Прэзідыума Саюза пісьменнікаў
БССР у Камітэт па Дзяржаўных прэміях СССР у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры аб вылучэнні на Дзяржаўную прэмію СССР кнігі В. Быкава «Военные повести».
6 студзеня 1967 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 275, арк. 189)
Спасылка на дакумент
Буклет «Пісьменнікі Беларусі — лаўрэаты» з пералікам пісьменнікаў – лаўрэатаў Ленінскай прэміі, Дзяржаўнай прэміі СССР, літаратурных прэмій імя Якуба Коласа і Янкі Купалы – В. Быкава і інш.
1968 г.
Друкаванае з фотаздымкам В. Быкава.
(БДАМЛМ, ф. 430, воп. 1, спр. 105, арк. 4, 7)
Спасылка на дакумент
Пратакол пасяджэння Прэзідыума Саюза пісьменнікаў БССР №6 аб вылучэнні на атрыманне Дзяржаўный прэміі БССР В. Быкава і інш.
6 чэрвеня 1972 г.
Машынапіс. Подпіс І. Шамякіна.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 208, арк. 128, 132, 136)
Спасылка на дакумент
Пісьмо адказнага сакратара Камітэта па Дзяржаўных прэміях БССР у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры А. Марціновіча да В. Быкава аб пераносе яго кандыдатуры на вылучэнне Дзяржаўнай прэміі БССР за аповесці «Абеліск» і «Сотнікаў» з 1972 г. на 1974 г.
31 ліпеня 1972 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 3, спр. 105, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР № 6174-УШ аб узнагароджанні В.У. Быкава ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.
г. Масква, Крэмль. 28 чэрвеня 1974 г.
Машынапіс на друкаваным бланку. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 968, воп. 2, спр. 1487а, арк. 42)
Спасылка на дакумент
Пастанова Цэнтральнага камітэта КПБ і Савета Міністраў БССР № 383 аб прысуджэнні Дзяржаўнай прэміі БССР імя Якуба Коласа В.У. Быкаву за аповесці «Воўчая зграя» і «Яго батальён».
25 снежня 1978 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 7, воп. 5, спр. 5976, арк. 210)
Спасылка на дакумент
В. Быкаў (у цэнтры), І. Пташнікаў, П. Броўка і інш. у дзень атрымання Дыплома лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР імя Якуба Коласа.
[1978 г.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 405, воп. 1, спр. 349, арк. 1)
Фотаздымак
Пратакол уручэння нагруднага знака Народнага пісьменніка БССР пісьменніку В.У. Быкаву.
17 кастрычніка 1980 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 968, воп. 2, спр. 2089, арк. 216-217)
Спасылка на дакумент
Прадстаўленне Цэнтральнага камітэта КПСС аб прысваенні звання Героя Сацыялістычнай Працы народнаму пісьменніку В.У. Быкаву.
18 мая 1984 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 157, спр. 2, арк. 163-165)
Спасылка на дакумент
Пратакол Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб уручэнні ордэна Леніна і залатога медаля «Серп і Молат» пісьменніку В.У. Быкаву.
19 чэрвеня 1984 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 968, воп. 2, спр. 2481, арк. 340)
Спасылка на дакумент
Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб прысваенні звання Героя Сацыялістычнай Працы В.У. Быкаву.
Друкаванае. Выразка з газеты «Советская культура». 19 чэрвеня 1984 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 71, воп. 3, спр. 364, арк. 5)
Спасылка на дакумент
Першы сакратар Цэнтральнага камітэта КПБ М. Слюнькоў уручае Зорку Героя Сацыялістычнай Працы пісьменніку В.У. Быкаву
Магілёўская вобласць, Кіраўскі раён, калгас «Рассвет». 1984 г.
Кінадакумент. Сюжэт з кінажурнала «Советская Белоруссия», № 7, 1984 г.
Рэжысёр С. Жыткевіч. На рускай мове.
(БДАКФФД, № 2560)
Пісьмо М. Танка прэзідэнту Академіі навук БССР У. Платонаву аб вылучэнні В. Быкава і інш. кандыдатамі ў члены-карэспандэнты АН БССР па аддзяленню грамадскіх навук.
[1987-1988 гг.].
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 25, воп. 5, спр. 152, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Уручэнне ордэна «За заслугі перад Італьянскай рэспублікай» пісьменніку В.У. Быкаву.
г. Мінск. 1996 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 0-141454)
Фотаздымак
Ю. Барысевіч «Узнагарода за талент і грамадзянскую мужнасць».
Нататка пра цырымонію ўзнагароджання В.У. Быкава ордэнам «За заслугі перад Італьянскай Рэспублікай».
Друкаванае з фотаздымкамі В. Быкава. Выразка з газеты «Культура». 29 кастрычніка 1996 г.
(БДАМЛМ, ф. 442, воп. 1, спр. 191, арк. 16)
Спасылка на дакумент


Віншаванні і прысвячэнні
М. Дабрадзей, С. Койданаўскі. Верш, прысвечаны В. Быкаву.
30 снежня 1960 г.
Друкаванае.
(БДАМЛМ, ф. 71, воп. 3, спр. 141, арк. 18 адв.)
Спасылка на дакумент
М. Лісоўскі. Шарж і эпіграма на В. Быкава.
[1963-1971 гг.].
Друкаванае.
(БДАМЛМ, ф. 268, воп. 1, спр. 109, арк. 28)
Спасылка на дакумент
Віншавальныя паштоўкі В. Быкаву ад аднапалчан, удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны і інш.
1970-я гг.
Рукапіс. Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 3, спр. 97, арк. 3, 4, 6, 11, 16, 18, 21-22 адв., 26-27, 31, 34)
Спасылка на дакумент
Я. Красоўскі. Экслібрысы В. Быкава.
Афорт, аквацінта.
1972 г.
(БДАМЛМ, ф. 254, воп. 1, спр. 12, арк. 6-7)
Спасылка на дакумент
Запрашэнне Саюза пісьменнікаў БССР на вечар, прысвечаны 50-годдзю з дня нараджэння В. Быкава.
14 чэрвеня 1974 г.
Друкаванае з фотаздымкам В. Быкава.
(БДАМЛМ, ф. 88, воп. 3, спр. 378, арк. 22)
Спасылка на дакумент
Уступныя словы пра В. Быкава і І. Мележа і ўрыўкі з іх твораў, якія прагучалі на вечары, прысвечаным Беларусі ў Культурным цэнтры імя А. Пушкіна ў Люксембургу.
15 сакавіка 1976 г.
Машынапіс. На французскай і нямецкай мовах.
(БДАМЛМ, ф. 141, воп. 3, спр. 337, арк. 1-10)
Спасылка на дакумент
Віншавальныя паштоўкі В. Быкаву ад чытачоў.
19 чэрвеня 1977 г. — 1978 г.
Машынапіс, рукапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 84, арк. 1, 2, 5)
Спасылка на дакумент
Віншаванне з Новым годам В. Быкаву ад Камітэта па Ленінскім і Дзяржаўным прэміям СССР у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры.
[1978 г.].
Друкаванае. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 3, спр. 105, арк. 5-6)
Спасылка на дакумент
Запрашэнне на літаратурны вечар В. Быкава, арганізаваны Саюзам пісьменнікаў БССР.
21 лютага 1979 г.
Друкаванае з фотаздымкам В. Быкава.
(БДАМЛМ, ф. 430, воп. 1, спр. 85, арк. 29 адв.)
Спасылка на дакумент
Сцэнарый юбілейнага вечара, прысвечанага 60-годдзю з дня нараджэння В. Быкава (вядучы М. Танк).
21 чэрвеня 1984 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 25, воп. 5, спр. 493, арк. 1-3)
Спасылка на дакумент
Праграма юбілейнага вечара, прысвечанага 60-годдзю В. Быкава.
21 чэрвеня 1984 г.
Друкаванае.
(БДАМЛМ, ф. 71, воп. 3, спр. 364, арк. 7-8)
Спасылка на дакумент
Запрашэнне Мінскага гарадскога камітэта КПБ, Саюза пісьменнікаў БССР і інш. на вечар, прысвечаны 60-годдзю з дня нараджэння В. Быкава.
21 чэрвеня 1984 г.
Друкаванае з фотаздымкам В. Быкава.
(БДАМЛМ, ф. 88, воп. 3, спр. 385, арк. 16)
Спасылка на дакумент
Тэкст выступлення М. Танка, прысвечанага 60-годдзю з дня нараджэння В. Быкава.
1984 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 25, воп. 5, спр. 44, арк. 1-2)
Спасылка на дакумент
Артыкул «У імя праўды і памяці» (урачысты вечар, прысвечаны 60-годдзю В. Быкава).
Друкаванае. Выразка з газеты «Вячэрні Мінск».
23 чэрвеня 1984 г.
(БДАМЛМ, ф. 71, воп. 3, спр. 364, арк. 6)
Спасылка на дакумент
В. Нікіфаровіч «Духовное величие подвига. К 60-летию Василя Быкова».
Нататка.
1984 г.
Друкаванае. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 370, воп. 1, спр. 27, арк. 20-24)
Спасылка на дакумент
«Абавязак салдацкі і чалавечы».
Нататка БелТА, прысвечаная 60-годдзю з дня нараджэння В. Быкава.
Друкаванае з фотаздымкам В. Быкава. Выразка з газеты «Патрыёт». 1984 г.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 97, арк. 7)
Спасылка на дакумент
«Сіла таленту».
Нататка, прысвечаная 60-годдзю з дня нараджэння В. Быкава.
Друкаванае. Выразка з газеты «Патрыёт». 1984 г.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 97, арк. 7)
Спасылка на дакумент
У. Караткевіч «Васілю Быкаву да 60-годдзя».
Верш.
19 чэрвеня 1984 г.
Друкаванае. Выразка з газеты «Літаратура і мастацтва». 1986 г.
(БДАМЛМ, ф. 56, воп. 2, спр. 7, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Радыёперадача «Пісьменнікі краіны пра В. Быкава» да 60-годдзя народнага пісьменніка (М. Слуцкіс, А. Салынскі, М. Нагнібеда, І. Чыгрынаў, А. Адамовіч, П. Панчанка).
1984 г.
Фонадакумент. 46 хв. 15 сек.
(БДАКФФД, № 1708)
Запрашэнне да ўдзелу ў сяброўскай вечарыне, прысвечанай 70-годдзю В. Быкава.
19 чэрвеня 1994 г.
Друкаванае з фотаздымкам В. Быкава.
(БДАМЛМ, ф. 416, воп. 1, спр. 93, арк. 1-2)
Спасылка на дакумент
Памятны знак у гонар Васіля Быкава, усталяваны ў прыватным музеі выяўленчага мастацтва А. Белага ў г. Старыя Дарогі.
2003 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № E001030)
Фотаздымак
Медальён на памятным знаку ў гонар Васіля Быкава, усталяванага ў прыватным музеі выяўленчага мастацтва А. Белага ў г. Старыя Дарогі.
2003 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № E001031)
Фотаздымак
Выступленне Валенціны Быкавай, роднай сястры Васіля Быкава, падчас урачыстага адкрыцця сядзібы-музея пісьменніка на яго радзіме ў в. Бычкі Ушацкага раёна.
Чэрвень 2004 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № E002103)
Фотаздымак
Сядзіба-музей Васіля Быкава ў в. Бычкі Ушацкага раёна.
Чэрвень 2004 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № E002102)
Фотаздымак