Архіўныя дакументы і матэрыялы пра народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава

Ацэнка творчасці Васіля Быкава

Меркаванне літаратараў і навукоўцаў
Водгукі чытачоў

Меркаванне літаратараў і навукоўцаў

1950-я гг.
Пісьмо В. Быкава Е. Лось са згадваннем ацэнкі апавядання В. Быкава Янкам Брылём (урывак).
10 снежня 1957 г.
Друкаванае. Фотакопія, зробленая С. Шапранам.
(БДАМЛМ, ф. 59, воп. 4, спр. 126, арк. 7)
Спасылка на дакумент
Ю. Канэ «Чалавек і подзвіг».
Рэцэнзія на апавяданні В. Быкава.
Друкаванае. Выразка з газеты «Чырвоная змена». 19 кастрычніка 1958 г.
(БДАМЛМ, ф. 24, воп. 1, спр. 63, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Я. Васілёнак. Рэцэнзія на зборнік апавяданняў В. Быкава «Бліскавіцы».
12 чэрвеня 1958 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 11, воп. 1, спр. 328, арк. 1-4)
Спасылка на дакумент
В. Бурносаў. Рэцэнзія на зборнік апавяданняў В. Быкава «Апошні баец».
15 мая 1959 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 11, воп. 1, спр. 386, арк. 1-6)
Спасылка на дакумент
Успаміны Б. Клейна аб В. Быкаве.
[Канец 1950-х гг.].
Друкаванае. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 59, воп. 4, спр. 126, арк. 8)
Спасылка на дакумент
Рэкамендацыя, якую далі пісьменнікі І. Шамякін і І. Навуменка В. Быкаву пры разглядзе яго кандыдатуры ў Саюз пісьменнікаў БССР.
[Студзень 1959 г.].
Друкаванае. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 59, воп. 4, спр. 126, арк. 8)
Спасылка на дакумент

1960-я гг.
Д. Бугаёў «Пачатак шляху».
Рэцэнзія на зборнікі аповесцей і апавяданняў «Жураўліны крык» і «Ход канём» (урыўкі).
1960 г.
Машынапіс з рэдактарскай праўкай.
(БДАМЛМ, ф. 37, воп. 1, спр. 154, арк. 7-9, 18-20)
Спасылка на дакумент
І. Кудраўцаў «Творчыя заваёвы і страты».
Рэцэнзія на кнігу «Жураўліны крык» (урыўкі).
1960 г.
Машынапіс з рэдактарскай праўкай.
(БДАМЛМ, ф. 42, воп. 1, спр. 276, арк. 13-16, 20-21)
Спасылка на дакумент
Г. Юрчанка «Сурова і праўдзіва».
Рэцэнзія на аповесць «Жураўліны крык».
Друкаванае. Выразка з газеты «Літаратура і мастацтва». 27 красавіка 1960 г.
(БДАМЛМ, ф. 313, воп. 1, спр. 227, арк. 19)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкава Е. Лось са згадваннем ацэнкі аповесці В. Быкава Янкам Брылём (урывак).
29 лістапада.1960 г.
Друкаванае, рукапіс. Фотакопія, зробленая С. Шапранам.
(БДАМЛМ, ф. 59, воп. 4, спр. 126, арк. 7)
Спасылка на дакумент
А. Адамовіч. Рэцэнзія на аповесці «Трэцяя ракета», «Здрада».
28 верасня 1961 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 11, воп. 1, спр. 501, арк. 1-4)
Спасылка на дакумент
Анатацыя на аповесць В. Быкава «Трэцяя ракета», накіраваная Саюзам пісьменнікаў БССР у Камітэт па прысуджэнню Ленінскіх прэмій.
1962 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 242, арк. 161)
Спасылка на дакумент
Анатацыя на аповесць В. Быкава «Трэцяя ракета», накіраваная Саюзам пісьменнікаў БССР у Рэспубліканскае журы па прысуджэнню Літаратурных прэмій імя Якуба Коласа і Янкі Купалы.
21 снежня 1963 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 246, арк.105)
Спасылка на дакумент
І. Навуменка «Чалавек на вайне».
Артыкул пра В. Быкава. Варыянты.
1963 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 495, воп. 1, спр. 115, арк. 14-21)
Спасылка на дакумент
А. Адамовіч «Рассказ про одну ночь».
Артыкул пра апавяданне В. Быкава «Адна ноч».
1963 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 116, воп. 1, спр. 155, арк. 1-3)
Спасылка на дакумент
М. Аўсеенка «Я галасую за Васіля Быкава».
Нататка.
23 снежня 1963 г.
Аўтарызаваны машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 12, воп. 1, спр. 989, арк. 1-4)
Спасылка на дакумент
І. Юшчанка «Страница летописи войны».
Рэцэнзія на аповесць «Франтавая старонка».
10 кастрычніка 1963 г.
Рукапіс, аўтограф. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 12, воп. 1, спр. 891, арк. 51-54)
Спасылка на дакумент
Ф. Бакіевіч «Мужнасць праўды».
Рэцэнзія на аповесць «Трэцяя ракета».
10 снежня 1963 г.
Машынапіс з рэдактарскай праўкай.
(БДАМЛМ, ф. 12, воп. 1, спр. 866, арк. 41-45)
Спасылка на дакумент
Ф. Курас «А жывым баліць за мёртвых».
Рэцэнзія на аповесць «Мёртвым не баліць».
8 кастрычніка 1965 г.
Рукапіс, аўтограф.
(БДАМЛМ, ф. 12, воп. 1, спр. 1059, арк. 1-3)
Спасылка на дакумент
Р. Бярозкін «Сёння аб вайне».
Рэцэнзія на зборнік твораў В. Быкава «Адна ноч».
1965 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 24, воп. 1, спр. 6, арк. 74-79)
Спасылка на дакумент
В. Буран «Боль жывых».
Рэцэнзія на аповесць «Мёртвым не баліць» (урыўкі).
1965 г.
Рукапіс, аўтограф з рэдактарскай праўкай.
(БДАМЛМ, ф.12, воп. 1, спр. 1055, арк. 1-5, 30-31)
Спасылка на дакумент
І. Агееў «Праклятая вышыня»…«Прапашчая рота»…«Прыкры твор».
Рэцэнзія на аповесць «Праклятая вышыня».
Друкаванае. Выразка з газеты «Минская правда». 11 верасня 1968 г.
(БДАМЛМ, ф. 259, воп. 1, спр. 508, арк. 41)
Спасылка на дакумент
І. Мацяшоў «Так что же произошло у Круглянского моста?».
Рэцэнзія на аповесць В. Быкава «Круглянскі мост».
Друкаванае. Выразка з газеты «Литературная газета». 2 ліпеня 1969 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 116, воп.1, спр. 227, арк. 1)
Спасылка на дакумент

1970-я гг.
Пісьмо начальніка Галоўнага ўпраўлення па ахове дзяржаўных тайн у друку пры Савеце Міністраў БССР А. Маркевіча сакратару Цэнтральнага камітэта КПБ С. Пілатовічу аб ідэйна-палітычным узроўні некаторых твораў друку, у тым ліку аповесці В. Быкава «Круглянскі мост».
25 жніўня 1970 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 116, спр. 14, арк. 84-90)
Спасылка на дакумент
В. Буран «Творчество Василя Быкова».
Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук.
г. Мінск. 1968 г.
Друкаванае. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 304, воп. 2, спр. 84, арк. 71-81 адв.)
Спасылка на дакумент
А. Кучар «Няскончаны дыялог з вайной».
Артыкул, прысвечаны агляду твораў В. Быкава і іншых беларускіх пісьменнікаў аб Вялікай Айчыннай вайны (урыўкі).
[1970-я гг.].
Рукапіс.
(БДАМЛМ, ф. 446, воп. 1, спр. 48, арк. 18-20, 32-33)
Спасылка на дакумент
В. Нікіфаровіч «Белорусская литература о Великой Отечественной войне».
Сцэнарый тэлеперадачы (урыўкі).
1970-я гг.
Рукапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 370, воп. 1, спр. 133, арк. 1, 4, 19-21)
Спасылка на дакумент
Пісьмо М. Лынькова з водгукам пра творчасць В. Быкава.
16 студзеня 1971 г.
Рукапіс, аўтограф.
(БДАМЛМ, ф. 191, воп. 1, спр. 212, арк. 1-2 адв.)
Спасылка на дакумент
«Мельхіор Ваньковіч пра Васіля Быкава».
Нарыс.
31 сакавіка 1972 г.
Аўтарызаваны машынапіс з рэдактарскай праўкай.
(БДАМЛМ, ф. 12, воп. 1, спр. 1580, арк. 50-53)
Спасылка на дакумент
Пісьмы А. Саннікава да В. Быкава і рэцэнзія А. Анастас’ева на п’есу В. Быкава «Решение».
5 ліпеня і 12 снежня 1972 г.
Чарнавікі. Рукапіс, машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 129, воп. 2, спр. 158, арк. 4, 1, 2-3)
Спасылка на дакумент
У. Юрэвіч «Патэнцял мужнасці».
Рэцэнзія на аповесць «Дажыць да світання» (урыўкі).
23 лютага 1973 г.
Рукапіс, аўтограф з праўкай.
(БДАМЛМ, ф. 12, воп. 1, спр. 1675, арк. 41-42, 48-49)
Спасылка на дакумент
Пісьмо Е. Аксакаляна аб ацэнцы аповесці « Мёртвым не баліць» і яе перакладзе на армянскую мову.
10 чэрвеня 1973 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 76, арк. 1)
Спасылка на дакумент
М. Смолкін «З паэмы чалавечых лёсаў».
Рэцэнзія на выбраныя творы ў 2-х тамах В. Быкава (урыўкі).
Кастрычнік 1974 г.
Машынапіс з рэдактарскай праўкай.
(БДАМЛМ, ф. 42, воп. 1, спр. 744, арк. 62-65, 101-102)
Спасылка на дакумент
А. Адамовіч «Аповесці Васіля Быкава».
Крытычны артыкул (урыўкі).
Люты 1975 г.
Машынапіс з рэдактарскай праўкай.
(БДАМЛМ, ф. 42, воп. 1, спр. 691, арк. 13-16, 91-92)
Спасылка на дакумент
Пісьмо кінарэжысёра К. Геваркяна да В. Быкава аб яго ўдзеле ў напісаніі кінасцэнарыя паводле паэмы А. Твардоўскага «Василий Тёркин».
Арменія. 1976 г.
Машынапіс, аўтограф. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 3, спр. 44, арк. 1-1 адв.)
Спасылка на дакумент
В. Нікіфаровіч «Праўдзівая і чалавечная. Водгукі на беларускую прозу ў Балгарыі».
Артыкул з упамінаннем В. Быкава (урыўкі).
1978 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 370, воп. 1, спр. 71, арк. 1, 6-8)
Спасылка на дакумент
І. Навуменка «Вецце магутнага дрэва» = «Неўміручы подзвіг народа».
Артыкул з упамінаннем В. Быкава (урыўкі).
1978 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 495, воп. 1, спр. 149, арк. 27-29)
Спасылка на дакумент

1980-я гг.
А. Адамовіч «По праву любви».
Рэцэнзія на кнігу Л. Лазарава «Василь Быков. Очерк творчества».
1980 г.
Рукапіс, аўтограф. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 116, воп. 3, спр. 96. арк. 1-4 адв., 52-54)
Спасылка на дакумент
Н. Вылчаў «Некалькі слоў пра аўтара аповесці «Знак бяды».
Артыкул.
Пераклад з балгарскай мовы В. Нікіфаровіча (няпоўны тэкст).
[Пачатак 1980-х гг.].
Рукапіс, аўтограф В. Нікіфаровіча.
(БДАМЛМ, ф. 370, воп. 1, спр. 114, арк. 1-4)
Спасылка на дакумент
В. Вайткевіч «Мудрыя знакі жыцця».
Інтэрв’ю з В. Быкавым.
[1980-я гг.].
Друкаванае з малюнкамі Ю. Герасіменкі да кнігі В. Быкава «Знак бяды». Выразка з часопіса.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 99, арк. 3-4)
Спасылка на дакумент
А. Кучар «Васіль Быкаў і яго крытыка».
Літаратурна-крытычны артыкул пра жыццё і творчасць пісьменніка (урыўкі).
[1980-я гг.].
Рукапіс.
(БДАМЛМ, ф. 426, воп. 1, спр. 64, арк. 14-16, 28, 95-96)
Спасылка на дакумент
Р. Аўцімава. Артыкул, прысвечаны творчасці В. Быкава.
1980-я гг.
Машынапіс. На балгарскай мове.
(БДАМЛМ, ф. 370, воп. 1, спр. 217, арк. 1-7)
Спасылка на дакумент
М. Міткоўска «Да наступных пакаленняў».
Рэцэнзія на аповесці В. Быкава ў перакладзе з балгарскай мовы В. Нікіфаровіча (няпоўны тэкст).
1980-я гг.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 370, воп. 1, спр. 119, арк. 1-6)
Спасылка на дакумент
В. Нікіфаровіч «Навекі разам. Новыя старонкі беларуска-балгарскіх літаратурных узаемасувязеў».
Сцэнарый тэлеперадачы з упамінаннем В. Быкава.
1981 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 370, воп. 1, спр. 135, арк. 1-4)
Спасылка на дакумент
В. Нікіфаровіч «Всему миру – свой дар. Заметки о переводах белорусской литературы за рубежом».
Артыкул (урыўкі).
1982 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 370, воп. 1, спр. 12, арк. 1, 6-7)
Спасылка на дакумент
В. Нікіфаровіч «Сустрэчы з сябрамі».
Нататка пра балгарскіх перакладчыкаў беларускай літаратуры з упамінаннем В. Быкава (урыўкі).
1983 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 370, воп. 1, спр. 28, арк. 11, 14-15, 18, 20)
Спасылка на дакумент
У. Бойка «Василь Быков».
Артыкул пра творчасць В. Быкава.
1983 г.
Друкаванае з фотаздымкамі В. Быкава. Выразка з газеты. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 99, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Н. Патапаў «Непокоренные».
Артыкул пра аповесць В. Быкава.
Друкаванае фотаздымкамі В. Быкава. Выразка з газеты «Правда». 24 кастрычніка 1983 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 446, воп. 1, спр. 387, арк. 43)
Спасылка на дакумент
С. Алексіевіч «Верность правде».
Артыкул, прысвечаны 60 -годдзю з дня нараджэння В. Быкава.
Друкаванае з фотаздымкам В. Быкава. Выразка з газеты «Вечерний Минск». 1984 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 97, арк. 2)
Спасылка на дакумент
У. Енішэрлаў «Огненные книги».
Артыкул, прысвечаны 60-годдзю з дня нараджэння В. Быкава.
Друкаванае з фотаздымкам В. Быкава. Выразка з журнала «Огонёк». 1984 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 97, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Л. Полазава «От имени поколения».
Артыкул, прысвечаны 60-годдзю з дня нараджэння В. Быкава.
Друкаванае. Выразка з газеты «Химик». 1984 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 97, арк. 5-6)
Спасылка на дакумент
С. Паптонеў «Дзеля жыцця на зямлі».
Артыкул (урыўкі).
1984 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 370, воп. 1, спр. 100, арк. 10-13, 18)
Спасылка на дакумент
А. Сідарэвіч «Спадзяванне на сыноў».
Рэцэнзія на твор «Знак бяды» В. Быкава.
Друкаванае. Выразка з газеты «Звязда». 1 верасня 1984 г.
(БДАМЛМ, ф. 71, воп. 3, спр. 432, арк. 30)
Спасылка на дакумент
Характэрыстыка народнага пісьменніка БССР В. Быкава, прадстаўленая ў Цэнтральны камітэт КПБ Палітычным упраўленнем Беларускай ваеннай акругі.
11 мая 1984 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 156, спр. 7, арк. 72-73)
Спасылка на дакумент
А. Марціновіч «Галоўнае — праўда».
Рэцэнзія на творчасць В. Быкава.
Друкаванае. Выразка з газеты «Звязда». 9 лютага 1985 г.
(БДАМЛМ, ф. 71, воп. 3, спр. 432, арк. 38)
Спасылка на дакумент
А. Русецкі «Вернасць жыццёвай пазіцыі».
Артыкул пра зборнік крытыкі і публіцыстыкі В. Быкава «Праўдай адзінай».
Друкаванае. Выразка з газеты «Витебский рабочий». 18 лютага 1985 г.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк.32)
Спасылка на дакумент
А. Вярцінскі «Нельга будаваць будычыню без памяці аб мінулым… ».
Рэцэнзія на зборнік крытыкі і публіцыстыкі В. Быкава «Праўдай адзінай».
Друкаванае. Выразка з газеты «Літаратура і мастацтва». 7 лістапада [1985 г.].
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк. 31-31адв.)
Спасылка на дакумент
«По повести В. Быкова».
Нататка пра здымкі кінафільма па аповесці В. Быкава «Знак бяды».
Друкаванае. Выразка з газеты «Гродненская правда». Кастрычнік 1985 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк. 18)
Спасылка на дакумент
Спіс твораў Камісіі БССР па справах ЮНЕСКА для складання анталогіі беларускага апавядання са згадкай апавядання В. Быкава «Незагойная рана».
[1985 г.].
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 495, воп. 1, спр. 315, арк. 1)
Спасылка на дакумент
В. Каваленка «Глубина народности».
Артыкул пра аповесць В. Быкава «Знак бяды».
[1985-1986 г.].
Друкаванае. Выразка з газеты. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк. 14)
Спасылка на дакумент
А. Адамовіч «Что человек может».
Артыкул пра асаблівасці творчасці В. Быкава і яго аповесць «Знак бяды».
Друкаванае. Выразка з газеты «Правда». 16 сакавіка 1986 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк.7)
Спасылка на дакумент
А. Сідарэвіч «Памяць гора – памяць болю».
Артыкул пра твор В. Быкава «Кар’ер».
Друкаванае. Выразка з газеты «Звязда». 27 мая 1986 г.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк. 23)
Спасылка на дакумент
М. Назараў «Васіль Быкаў: Праўда пра вайну бяздонная…».
Артыкул пра пабуджальныя матывы творчасці В. Быкава.
Друкаванае з фотаздымкамі. Выразка з газеты «Чырвоная змена». 4 чэрвеня 1986 г.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк. 15)
Спасылка на дакумент
У. Корабаў «Знак мужества».
Артыкул пра аповесць В. Быкава «Знак бяды».
[1986 г.].
Друкаванае. Выразка з газеты. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк.13)
Спасылка на дакумент
А. Рудэнка-Дзясняк «Василь Быков: Глубоко постигая истинное».
Артыкул пра творчасць В. Быкава.
1986 г.
Друкаванае з фотаздымкамі В. Быкава. Выразка з часопіса. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 99, арк. 5-5 адв.)
Спасылка на дакумент
І. Дзядкоў «Правдой единой».
Артыкул пра аповесць В. Быкава «Знак бяды».
г. Кастрама. [1986 г.].
Друкаванае. Выразка з газеты. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк. 2)
Спасылка на дакумент
В. Каўко «Глыбіня».
Рэцэнзія пра твор В. Быкава «Кар’ер».
[1986 г.].
Друкаванае. Выразка з газеты.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк. 22)
Спасылка на дакумент
В. Несцяровіч «Няўмольны суд памяці».
Артыкул пра твор В. Быкава «Кар’ер».
[1986 г.].
Друкаванае. Выразка з газеты.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк. 27)
Спасылка на дакумент
І. Дзядкоў «Во всём дойти до самой сути».
Артыкул пра твор В. Быкава «Кар’ер».
[1986 г.].
Друкаванае. Выразка з газеты «Известия». На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк.21)
Спасылка на дакумент
Т. Бондар «Тревожный и яростный свет».
Артыкул пра творчасць В. Быкава.
1987 г.
Друкаванае з фотаздымкамі В. Быкава. Выразка з газеты. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 99, арк. 2)
Спасылка на дакумент
К. Тапчыева «Самасуд».
Рэцэнзія на твор В. Быкава «Кар’ер» у перакладзе з балгарскай мовы В. Нікіфаровіча.
1988 г.
Рукапіс.
(БДАМЛМ, ф. 370, воп. 1, спр. 118, арк. 3-10)
Спасылка на дакумент

1990-я гг.
А. Асіпенка «Без хітрыкаў».
Дзённікавыя запісы і нататкі з успамінамі пра В. Быкава і яго аповесць «Сотнікаў» (урывак).
1991 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 432, воп. 1, спр. 167, арк. 2-5)
Спасылка на дакумент
Д. Бабіч «Як «жучкі» тачылі кнігі Быкава».
Артыкул пра «нездаровых поглядах» беларускіх пісьменнікаў В. Быкава і А. Карпюка.
Фотакопія. Выразка з газеты «Комсомольская правда». 16 лютага 1993 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 257, воп. 1, спр. 344, арк. 2)
Спасылка на дакумент
Г. Каржанеўская «Нягожа поўзаць на каленях…».
Артыкул пра рысы нацыянальнага характару паводле аповесці В. Быкава «Знак бяды».
Друкаванае. Выразка з газеты «Літаратура і Мастацтва». 5 сакавіка 1993 г.
(БДАМЛМ, ф. 426, воп. 1, спр. 198, арк. 20 адв.)
Спасылка на дакумент
Артыкул пра наведванне прадстаўнікамі творчай інтэлігенцыі Прагі ў рамках правядзення культурнай праграмы «Беларусы ў Празе» з упамінаннем В. Быкава і інш.
Друкаванае. Выразкі з газеты «Голас Радзімы». 4, 11 красавіка 1996 г.
(БДАМЛМ, ф. 416, воп. 1, спр. 286, арк. 1-3)
Спасылка на дакумент


Водгукі чытачоў

Пісьмы былых партызан з водгукамі на аповесць В. Быкава «Круглянскі мост» у рэдакцыю газеты.
Друкаванае. Выразка з газеты «Литературная газета». 2 ліпеня 1969 г. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 116, воп. 1, спр. 227, арк. 2 адв.-3 адв.)
Спасылка на дакумент
Пісьмы В. Быкаву ад ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны.
1971-1976 гг.
Рукапіс, машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 3, спр. 99, арк. 1-1адв., 4-8 адв., 10-11, 13-15 адв., 17, 19-19 адв., 23, 27-27 адв., 32-33 адв, 37-37 адв.)
Спасылка на дакумент
Пісьмы В. Быкаву ад школьных музеяў.
20 лістапада 1972 г., 19 сакавіка 1973 г., 17 чэрвеня 1974 г.
Рукапіс. На рускай і беларускай мовах.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 3, спр.74, арк. 1, 3, 5-5 адв.)
Спасылка на дакумент
Пісьмы В. Быкаву ад чытачоў.
[1970-я гг.].
Рукапіс, машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 84, арк. 3, 6-11, 40-40 адв.)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад школьнікаў.
30 студзеня 1978 г.
Рукапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 86, арк. 3-3 адв.)
Спасылка на дакумент
В. Еўтух «Людская галгофа».
Артыкул пра аповесць В. Быкава «Знак бяды».
[1984-1986 г.].
Друкаванае. Выразка з газеты.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк. 8)
Спасылка на дакумент
Т. Карэйша «Знак непакорнасці».
Артыкул пра аповесць В. Быкава «Знак бяды».
[1986 г.].
Друкаванае. Выразка з газеты.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк. 9)
Спасылка на дакумент
М. Касцюковіч «Цень знака бяды».
Артыкул пра аповесць В. Быкава «Знак бяды».
Друкаванае. Выразка з газеты «Шлях камунізму». 18 лістапада 1986 г.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк. 10)
Спасылка на дакумент
Л. Піскун «На арбіце народнай памяці».
Артыкул пра творчасць В. Быкава і ў тым ліку пра аповесць «Знак бяды».
г. Мазыр. 1986 г.
Друкаванае. Выразка з газеты «Камуніст Палесся».
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк. 17)
Спасылка на дакумент
Ю. Сабасцян «Новы твор Васіля Быкава».
Артыкул пра твор В. Быкава «Кар’ер».
[1986 г.].
Друкаванае. Выразка з газеты.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк. 28)
Спасылка на дакумент
А. Верамейчык «Вернасць тэме».
Артыкул пра твор В. Быкава «Кар’ер».
[1986 г.].
Друкаванае. Выразка з газеты.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 100, арк. 25)
Спасылка на дакумент