Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава

Умоўныя абазначэнні

— устаноў, арганізацый:
БДАКФФД – Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў
БДАМЛМ – Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва
БДАНТД – Беларускі дзяржаўны архіў навукова-тэхнічнай дакументацыі
БелНДЦЭД – Беларускі навукова-даследчы цэнтр электроннай дакументацыі
КПБ – Камуністычная партыя Беларусі
НАН – Нацыянальная акадэмія навук
НАРБ – Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь
СП – Саюз пісьменнікаў
ЦА МА РФ – Цэнтральны архіў Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі
ЦК КПБ – Цэнтральны камітэт Камуністычнай партыі Беларусі
ЦК КПСС – Цэнтральны камітэт Камуністычнай партыі Савецкага Саюза

— тэрытарыяльных адзінак:
БССР – Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка
СССР — Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік
г. – горад

— архіўных і кніжных паказальнікаў:
ф. – фонд
воп. – вопіс
спр. – справа
арк. – аркуш
адв. – адваротны аркуш
выд. – выданне
вып. – выпуск
т. – том
кн. – кніга
ч. – частка
с. – старонка
л. – ліст
іл. – ілюстрацыя
г. – год
[ ___ г.] – дакладна не вызначаная дата