Архіўныя дакументы і матэрыялы пра народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава

Выданне і публікацыя твораў

Пісьмо Саюза пісьменнікаў БССР у Саюз пісьменнікаў Узбекістана аб выданні твораў В. Быкава і інш. на ўзбекскай мове.
12 кастрычніка 1965 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 259, арк. 86)
Спасылка на дакумент
А. Асіпенка «Без хітрыкаў».
Дзённікавыя запісы і нататкі з успамінамі пра выданне аповесці В. Быкава «Праклятая вышыня» (урыўкі).
1968 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 432, воп. 1, спр. 157, арк. 53-54, 56, 67)
Спасылка на дакумент
Пісьмо Саюза пісьменнікаў БССР у «Лениздат» наконт выдання зборніка «Беларускія аповесці» з рэкамендацыяй аб уключэнні аповесцяў В. Быкава і інш.
22 мая 1968 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 170, арк. 61)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкава ў Саюз пісьменнікаў БССР аб адмове выдавецтва «Беларусь» у выданні аповесці «Праклятая вышыня».
26 ліпеня 1968 г.
Машынапіс. Подпіс В. Быкава.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 170, арк. 76)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкава пісьменніку, перакладчыку з беларускай мовы на рускую П. Кабзарэўскаму.
15 кастрычніка 1968 г.
Машынапіс. Подпіс В. Быкава. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 31, воп. 2, спр. 297, арк. 2)
Спасылка на дакумент
Пісьмы В. Быкаву ад перакладчыка з беларускай мовы на польскую В. Варашыльскага.
г. Варшава. 1969-1970 гг.
Рукапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 3, спр. 56, арк. 1-3, 7)
Спасылка на дакумент
Пісьмо рэдакцыі часопіса «Полымя» В. Быкаву з заўвагамі да аповесці «Сотнікаў».
Жнівень 1970 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 42, воп. 1, спр. 62, арк. 7-8)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад часопіса «Вопросы литературы» па пытаннях супрацоўніцтва.
26 студзеня 1978 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 88, арк. 3)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад часопіса «Литературная учеба» па пытаннях супрацоўніцтва.
[1970-я гг.].
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 88, арк. 4)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад часопіса «Нева» па пытаннях супрацоўніцтва.
11 ліпеня 1977 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 88, арк. 5)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад часопіса «Полымя» па пытаннях супрацоўніцтва.
Верасень 1971 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 88, арк. 6)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад часопіса «Советская литература» па пытаннях супрацоўніцтва.
24 сакавіка 1977 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 88, арк. 8)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад часопіса «Советская Родина» па пытаннях супрацоўніцтва.
22 верасня 1977 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 88, арк. 9-10)
Спасылка на дакумент
Пісьмо газеты «Звязда» па пытаннях супрацоўніцтва.
1971 г.
Машынапіс на бланку ўстановы.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 88, арк. 11)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад часопіса «Литературная газета» па пытаннях супрацоўніцтва.
15 снежня 1977 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 88, арк. 12)
Спасылка на дакумент
Даведка Саюза пісьменнікаў БССР у Цэнтральны камітэт КПБ аб стане інфармацыйна-прапагандысцкай работы на замежныя краіны, у тым ліку аб выданні твораў В. Быкава ў Польшчы, Германіі, Балгарыі, Чэхаславакіі, Венгрыі.
15 студзеня 1976 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 402, арк. 5-10)
Спасылка на дакумент
Бібліяграфія твораў беларускіх пісьменнікаў, выдадзеных у Чэхаславакіі ў 1972-1975 гг., у тым ліку В. Быкава.
1977 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 25, воп. 4, спр. 129, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Пісьмо намесніка галоўнага рэдактара часопіса «Дружба народов» В. Гейдэкі.
13 кастрычніка 1977 г.
Рукапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 76, арк. 4-5)
Спасылка на дакумент
Пісьмо загадчыка кафедры рускай і замежнай літаратуры Нежынскага педагагічнага інстытута Г. Самойленкі.
14 кастрычніка 1977 г.
Рукапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 76, арк. 13)
Спасылка на дакумент
Дагавор Варшаўскага дзяржаўнага выдавецкага інстытута з В. Быкавым на пераклад і выданне аповесці «Трэцяя ракета».
21 лістапада 1977 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай, польскай і беларускай мовах.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 96, арк. 1-3 адв.)
Спасылка на дакумент
Пісьмо намесніка галоўнага рэдактара выдавецтва «Мастацкая літаратура» П. Місько аб сроках выдання кнігі В. Быкава.
22 лістапада 1977 г.
Рукапіс.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 80, арк. 1)
Спасылка на дакумент
І. Навуменка «Ветразі маладосці».
Артыкул пра стварэнне часопіса «Маладосць» са згадкай В. Быкава і яго апавядання «Страта».
1978 г.
Рукапіс.
(БДАМЛМ, ф. 495, воп. 1, спр. 147, арк. 9-10)
Спасылка на дакумент
А. Гардзіцкі «Японія».
Паведамленне пра выданне такійскім выдавецтвам «Сэйдзіся» (Японія) аповесці В. Быкава «Воўчая зграя».
Друкаванае. Выразка з газеты «Голас Радзімы». 24 чэрвеня 1982 г.
(БДАМЛМ, ф. 405, воп. 1, спр. 300, арк. 15)
Спасылка на дакумент
А. Гардзіцкі. Паведамленне пра выданне берлінскім выдавецтвам «Фольк унд Вельт» кнігі аповесцей В. Быкава «Абеліск. Яго батальён» у перакладзе на нямецкую мову і згадка аб ранейшых выданнях твораў В. Быкава ў Балгарыі і Чэхаславакіі.
Друкаванае. Выразка з газеты «Голас Радзімы». 21 кастрычніка 1982 г.
(БДАМЛМ, ф. 405, воп. 1, спр. 302, арк. 5)
Спасылка на дакумент
В. Хомчанка «Гісторыя адной тэлеграмы».
Артыкул пра творчасць В. Быкава, цяжкасці выдання яго аповесці «Мёртвым не баліць».
Друкаванае. Выразка з газеты. [1989 г.].
(БДАМЛМ, ф. 71, воп. 3, спр. 152, арк. 42 адв.)
Спасылка на дакумент