Ушанаванне Васіля Быкава

«Сіла таленту».
Нататка, прысвечаная 60-годдзю з дня нараджэння В. Быкава.
Друкаванае. Выразка з газеты «Патрыёт». 1984 г.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 97, арк. 7)

Нататка «Сіла таленту», прысвечаная 60-годдзю з дня нараджэння В. Быкава