Творы (арыгіналы, пераклады)

В. Быкаў «Таленавітая аповесць».
Рэцэнзія на аповесць А. Асіпенкі «Абжыты кут».
Аўтарызаваны машынапіс.
1964 г.
(БДАМЛМ, ф. 42, воп. 1, спр. 433. арк. 1-8)

В. Быкаў «Таленавітая аповесць»

В. Быкаў «Таленавітая аповесць»

В. Быкаў «Таленавітая аповесць»

В. Быкаў «Таленавітая аповесць»

В. Быкаў «Таленавітая аповесць»

В. Быкаў «Таленавітая аповесць»

В. Быкаў «Таленавітая аповесць»

В. Быкаў «Таленавітая аповесць»