Творы (арыгіналы, пераклады)

В. Быкаў «Літаратурная рэцэнзія ў абласной газеце».
Аўтарызаваны машынапіс з рэдактарскай праўкай.
7 мая 1958 г.
(БДАМЛМ, ф. 12, воп. 1, спр. 289, арк. 1-6)

В. Быкаў «Літаратурная рэцэнзія ў абласной газеце»

В. Быкаў «Літаратурная рэцэнзія ў абласной газеце»

В. Быкаў «Літаратурная рэцэнзія ў абласной газеце»

В. Быкаў «Літаратурная рэцэнзія ў абласной газеце»

В. Быкаў «Літаратурная рэцэнзія ў абласной газеце»

В. Быкаў «Літаратурная рэцэнзія ў абласной газеце»