Творы (арыгіналы, пераклады)

В. Быкаў «Наша сіла і воля».
Артыкул пра адлюстраванне тэмы Вялікай Айчыннай вайны ў мастацтве.
Аўтарызаваны машынапіс з нязначнай аўтарскай праўкай.
[1981 г.].
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 3, спр. 15, арк. 1-3, 9-10)

Артыкул В. Быкава «Наша сіла і воля»

Артыкул В. Быкава «Наша сіла і воля»

Артыкул В. Быкава «Наша сіла і воля»

Артыкул В. Быкава «Наша сіла і воля»

Артыкул В. Быкава «Наша сіла і воля»