Творчыя і асабістыя кантакты з дзеячамі культуры і навукі

Пісьмо В. Быкава пісьменнікам Украіны, зачытанае на з’ездзе Саюза пісьменнікаў Украіны С. Грахоўскім.
13 красавіка 1991 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 201, воп. 3, спр. 58, арк. 5)

Пісьмо В. Быкава пісьменнікам Украіны