Архіўныя дакументы і матэрыялы пра народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава

Творчыя і асабістыя кантакты з дзеячамі культуры і навукі

Перапіска з літаратарамі
Сустрэчы з літаратарамі
Узаемаадносіны з грамадскім аб’яднаннем пісьменнікаў
Кантакты з дзеячамі мастацтва і навукі
Творчыя сустрэчы з чытачамі і іх звароты

Перапіска з літаратарамі

Пісьмы Васіля Быкава
Пісьмы і віншавальныя паштоўкі В. Быкава да Янкі Брыля.
1965, 1967, [1968], 1976, [1987] гг.
Рукапіс, аўтограф.
(БДАМЛМ, ф. 59, воп. 2, спр. 87, арк. 1-1 адв., 4, 6; ф. 59, воп. 4, спр. 126, арк. 1-1 адв., 6)
Спасылка на дакумент
Пісьмы В. Быкава да Е. Лось.
15 кастрычніка 1957 г., 3 снежня 1957 г., 10 красавіка 1959 г., 29 кастрычніка 1960 г., 28 лістапада 1962 г., 12 студзеня 1964 г., 12 лістапада 1965 г., 9 мая 1967 г., 14 чэрвеня 1973 г.
Рукапіс, аўтограф.
(БДАМЛМ, ф. 141, воп. 3, спр. 116, арк. 1-2; ф. 141, воп. 3, спр. 117, арк. 4-5; ф. 141, воп. 3, спр. 120, арк. 4-4 адв., 8; ф. 141, воп. 3, спр. 121, арк. 2, 3, 10; ф. 141, воп. 3, спр. 122, арк. 1, 4)
Спасылка на дакумент
Пісьмы В. Быкава да С. Шушкевіча.
25 лістапада і 24 снежня 1964 г., 6 кастрычніка 1968 г.
Рукапіс, аўтограф.
(БДАМЛМ, ф. 71, воп. 3, спр. 185, арк. 29, 32; ф. 71, воп. 3, спр. 183, арк. 29)
Спасылка на дакумент
Пісьмы В. Быкава да А. Твардоўскага.
1966 г., 1969-1970 гг.
Фотакопіі. Рукапіс, аўтограф; машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 3, спр. 31, арк. 1-8)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкава і А. Карпюка да І. Мележа з віншаваннем у сувязі з яго 45-годдзем.
7 лютага 1966 г.
Машынапіс з подпісам В. Быкава.
(БДАМЛМ, ф. 277, воп. 1, спр. 476, арк. 2)
Спасылка на дакумент
Пісьмы В. Быкава да П. Кабзарэўскага.
1968 г., 1970 г.
Рукапіс, аўтограф; машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 31, воп. 2, спр. 297, арк. 1-3)
Спасылка на дакумент
Віншавальная тэлеграма В. Быкава і А. Карпюка да Р. Бярозкіна ў сувязі з яго 50-годдзем.
1968 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 24, воп. 1, спр. 35, арк. 11)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкава да М. Лынькова.
1970 г.
Рукапіс, аўтограф.
(БДАМЛМ, ф. 191, воп. 1, спр. 314, арк. 7)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкава да І. Шамякіна.
8 верасня 1970 г.
Рукапіс, аўтограф.
(БДАМЛМ, ф. 154, воп. 5, спр. 50, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкава пісьменнікам Украіны, зачытанае на з’ездзе Саюза пісьменнікаў Украіны С. Грахоўскім.
13 красавіка 1991 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 201, воп. 3, спр. 58, арк. 5)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкава да І. Карпюк наконт архіва А. Карпюка.
6 студзеня 1993 г.
Рукапіс, аўтограф.
(БДАМЛМ, ф. 257, воп. 1, спр. 467, арк. 1-1 адв.)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкава да А. Цыхуна.
1997 г.
Рукапіс, аўтограф.
(Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці, ф. 239, воп. 7, спр. 42, арк. 2)
Спасылка на дакумент

Пісьмы Васілю Быкаву
Пісьмо В. Быкаву ад В. Астаф’ева.
1972 г.
Рукапіс, аўтограф. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 77, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад В. Васільева.
16 лістапада 1976 г.
Рукапіс, аўтограф. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 76, арк. 2-2 адв.)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад Р. Далгіх.
10 верасня 1977 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 76, арк. 6-8)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад Г. Яфрэменкава.
27 снежня 1977 г.
Рукапіс, аўтограф. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 76, арк. 10)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад А. Лепсноніса.
27 снежня 1977 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 76, арк 11)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад Б. Сотнікава.
6 снежня 1977 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 76, арк. 14-16)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад З. Яхантавай.
[Снежань 1977 г.].
Рукапіс, аўтограф. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 76, арк. 18-18 адв.)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад М. Ткачова.
Чарнавік.
24 кастрычніка 1974 г.
Рукапіс, аўтограф.
(БДАМЛМ, ф. 281, воп. 1, спр. 122, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад У. Юрэвіча.
1977 г.
Рукапіс, аўтограф.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 83, арк. 1-2)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад М. Веленгурына.
16 снежня 1977 г.
Рукапіс, аўтограф. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 79, арк. 1-1 адв.)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад А. Собалева.
19 снежня 1977 г.
Рукапіс, аўтограф. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 82, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Пісьмы В. Быкаву ад Г. Бяляй.
1985 г.
Рукапіс, аўтограф. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 78, арк. 1-2)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад А. Цыхуна.
г. Гродна. 17 мая 2002 г.
Рукапіс, аўтограф.
(Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці, ф. 239, воп. 7, спр. 43, арк. 7)
Спасылка на дакумент

Сустрэчы з літаратарамі

В. Быкаў (2-і справа) з А. Карпюком, І. Шамякіным, Д. Бічэль-Загнетавай і Янкам Брылём.
[1957]-1991 гг.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 257, воп. 1, спр. 417, арк. 1)
Фотаздымак
В. Быкаў (справа), П. Броўка, С. Грахоўскі, А. Савіцкі і інш. каля магілы пісьменніка Міхася Васілька.
[1960-я гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 71, воп. 3, спр. 465, арк. 6)
Фотаздымак
В. Быкаў (3-і злева) з А. Карпюком, С. Грахоўскім, В. Іпатавай, П. Броўкам, А. Савіцкім і Д. Бічэль-Загнетавай.
г. Гродна. 1965 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 257, воп. 1, спр. 425, арк. 1)
Фотаздымак
В. Быкаў (справа) з А. Карпюком.
28 лютага 1964 г.
Фотаздымак з дароўным надпісам М. Забэйдзе-Суміцкаму.
(БДАМЛМ, ф. 293, воп. 1, спр. 437, арк. 1-1 адв.)
Фотаздымак
В. Быкаў (злева) з В. Аскоцкім.
1966 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 257, воп. 1, спр. 455, арк. 1)
Фотаздымак
Перапіска па пытанню запрашэння В. Быкава ў Балгарыю Саюзам балгарскіх пісьменнікаў.
Верасень 1966 г.
Машынапіс. На беларускай мове і рускай мове лацінскім шрыфтам.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 265, арк. 181-183)
Спасылка на дакумент
Пісьмы В. Быкаву ад перакладчыка на італьянскую мову А. Поджы.
г. Генуя. Кастрычнік і лістапад 1968 г.
Машынапіс, рукапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 3, спр. 54, арк. 1, 3)
Спасылка на дакумент
В. Быкаў (справа) з перакладчакам на балгарскую мову Г. Вылчавым.
[1969 г.].
Фотаздымак з дароўным надпісам М. Танку.
(БДАМЛМ, ф. 25, воп. 3, спр. 298, арк. 1)
Фотаздымак
В. Быкаў (2-і злева) з Янкам Брылём, М. Ткачовым і інш. у час паездкі па Арменіі.
Верасень 1969 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 281, воп. 1, спр. 316, арк. 1)
Фотаздымак
В. Быкаў (1-ы злева) з А. Астрэйкам, А. Бажко, М. Паслядовічам.
[1970-я гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 197, воп. 2, спр. 25, арк. 6)
Фотаздымак
В. Быкаў з А. Карпюком, Г. Вылчавым, У. Калеснікам, А. Гардзіцкім і інш.
[1970-я гг.].
Фотаздымкі.
(БДАМЛМ, ф. 257, воп. 1, спр. 429, арк. 2-3)
Фотаздымак
В. Быкаў (3-і злева) з П. Ткачовым, В. Іпатавай і інш. у час паездкі па Гродненскай вобласці.
1970 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 260, воп. 1, спр. 87, арк. 2)
Фотаздымак
Р. Барадулін «У адзінай сям’і. Старонкі беларуска-азербайджанскіх літаратурных узаемасувязяў».
Сцэнарый тэлеперадачы з упамінаннем В. Быкава (варыянт, урыўкі).
г. Мінск. 1970 г.
Рукапіс.
(БДАМЛМ, ф. 370, воп. 1, спр. 127, арк. 1, 30-31)
Спасылка на дакумент
В. Быкаў (3-і злева ў 3-м шэрагу) і іншыя ўдзельнікі творчага выязднога семінара ў Докшыцкім раёне Віцебскай вобласці разам з 1-м сакратаром Цэнтральнага камітэта КПБ П. Машэравым (у цэнтры).
Чэрвень 1972 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 277, воп. 1, спр. 589, арк. 1)
Фотаздымак
Запрашэнне В. Быкава і іншых беларускіх пісьменнікаў на дні савецкай літаратуры ў Азербайджане.
1973 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 289, арк. 39)
Спасылка на дакумент
Пісьмо Саюза пісьменнікаў БССР у Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі па пытанню ўзгаднення кандыдатуры В. Быкава для паездзкі ў Румынію.
17 ліпеня 1973 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 310, арк. 86)
Спасылка на дакумент
В. Быкаў (злева) з А. Салжаніцыным.
г. Масква. [1974 г.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 3, спр. 315, арк. 1 адв.)
Фотаздымак
Пісьмо намесніка міністра культуры Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі аб арганізацыі сустрэчы з беларускімі пісьменнікамі, у тым ліку з В. Быкавым.
1975 г.
Машынапіс. На нямецкай мове.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 289, арк. 44-45)
Спасылка на дакумент
Спіс удзельнікаў дзён савецкай літаратуры ў Азербайджане са згадваннем В. Быкава.
Кастрычнік 1975 г.
Друкаванае. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 25, воп. 4, спр. 252, арк. 1-2)
Спасылка на дакумент
В. Быкаў (1-ы злева) і іншыя пісьменнікі ў час творчай сустрэчы, прысвечанай тэме «Бессмяротны подзвіг народа ў Вялікай Айчыннай вайне і савецкая літаратура».
[27 лютага 1975 г.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 104, арк. 1)
Фотаздымак
Выступленне В. Быкава ў г. Гродна ў час Дзён польскай літаратуры і мастацтва ў Беларусі.
1976 г.
Фонадакумент. 7 хв. 3 сек.
(БДАКФФД. № 1271ж)
В. Быкаў (2-і злева ў 2-м шэрагу) і іншыя пісьменнікі ў час святкавання 80-годдзя з дня нараджэння М. Лынькова.
1979 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 25, воп. 5, спр. 722, арк. 1)
Фотаздымак
В. Быкаў (злева) з Г. Бураўкіным і Н. Пашкевічам.
[1980-я гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 108, арк. 1)
Фотаздымак
В. Быкаў (у цэнтры) з П. Панчанкам і Н. Гілевічам.
[1980-я гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 430, воп. 1, спр. 126, арк. 3)
Фотаздымак
В. Быкаў (3-і злева) і іншыя пісьменнікі на вечары, прысвечаным А. Твардоўскаму.
[1985 г.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 140, воп. 2, спр. 286, арк. 1)
Фотаздымак
Афіша творчага вечара Р. Барадуліна з удзелам В. Быкава.
5 лютага 1979 г.
Друкаванае.
(БДАМЛМ, ф. 237, воп. 1, спр. 112, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Выступленне В. Быкава на творчым вечары паэта Р. Барадуліна.
Фонадакумент. 3 хв. 38 сек.
(БДАКФФД, № 1245)
Выступленне В. Быкава ў Вялікім тэатры Саюза СССР на ўрачыстым вечары, прысвечаным 100-годдзю з дня нараджэння Якуба Коласа.
Кінадакумент. Сюжэт з кінажурнала «Советская Белоруссия». 1982 г., № 11. Рэжысёр В. Сукманаў.
(БДАКФФД, № 2473)
Успаміны В. Быкава аб пісьменніке У. Караткевічы
Кінадакумент. Сюжэт з кінафільма «Был. Есть. Буду». 1988 г. Рэжысёр Ю. Цвяткоў.
(БДАКФФД, № 2885)
В. Быкаў (4-ы злева) і іншыя беларускія пісьменнікі падчас правядзення Дзён беларускай літаратуры ў Германіі.
1993 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 1-015645)
Фотаздымак
Пісьмы беларускага пісьменніка, які жыў у Польшы, С. Яновіча да польскага публіцыста, выдаўца Е. Гедройца пра В. Быкава.
24 жніўня 1999 г., 7 верасня 1999 г.
Машынапіс. На польскай мове.
(БДАМЛМ, ф. 294, воп. 2, спр. 80, арк. 150-152, 155)
Спасылка на дакумент
Узаемаадносіны з грамадскім аб’яднаннем пісьменнікаў
Інфармацыя аб разглядзе ў Саюзе пісьменнікаў БССР заявы В. Быкава з просьбай рэкамендацыі да ўступлення ў склад Саюза.
[Студзень 1959 г.].
Друкаванае. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 59, воп. 4, спр. 126, арк. 8)
Спасылка на дакумент
Пратакол №1 пасяджэння Прэзідыўма Саюза пісьменнікаў БССР аб прыёме ў члены Саюза В. Быкава і інш.
22 студзеня 1959 г.
Машынапіс.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 86, арк. 1, 3, 5)
Спасылка на дакумент
Спіс удзельнікаў Усесаюзнага з’езда пісьменнікаў са згадваннем В. Быкава.
1967 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 276, арк. 115)
Спасылка на дакумент
В. Быкаў (2-і злева) сярод дэлегатаў з’езда Саюза пісьменнікаў СССР.
г. Масква. 30 чэрвеня 1971 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 281, воп. 1, спр. 307, арк. 4)
Фотаздымак
В. Быкаў (2-і злева) і іншыя пісьменнікі ў перапынку паміж пасяджэннямі пленума праўлення Саюза пісьменнікаў БССР.
г. Мінск. 16 лютага 1972 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 0-094181)
Фотаздымак
Пратакол пасяджэння бюро Гродзенскага абласнога камітэта КПБ ад 27 чэрвеня 1973 г. аб зацвярджэнні В. Быкава адказным сакратаром абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў БССР (урыўкі).
Фотакопія. Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Гродзенскай вобласці, ф. 1, воп. 1, спр. 1032, арк. 170, 200)
Спасылка на дакумент
В. Быкаў (у цэнтры) з паэтамі П. Макалем і Н. Гілевічам падчас Усесаюзнай нарады пісьменнікаў і крытыкаў па тэме «Бессмяротны подзвіг народа ў Вялікай Айчыннай вайне і савецкая літаратура».
27 лютага 1975 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 0-166510)
Фотаздымак
В. Быкаў. Выступленне на творчай нарадзе пісьменнікаў і крытыкаў БССР «Бессмяротны подзвіг народа ў Вялікай Айчыннай вайне і савецкая літаратура».
27 лютага 1975 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 78, воп. 1, спр. 350, арк. 201-212)
Спасылка на дакумент
В. Быкаў з дэлегатамі VII з’езда пісьменнікаў БССР малдаўскім пісьменнікам Чабатару, кіргізскім пісьменнікам Т. Байзакавым.
г. Мінск. 1976 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 0-103217)
Фотаздымак
В. Быкаў (4-ы справа ў 2-м шэрагу) і іншыя беларускія пісьменнікі сярод удзельнікаў VI з’езда пісьменнікаў СССР.
Чэрвень 1976 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 148, воп. 2, спр. 207, арк. 1)
Фотаздымак
Выступленне В. Быкава на пленуме Саюза пісьменнікаў БССР аб жанрах беларускай прозы і паэзіі.
1979 г.
Фонадакумент. 2 хв. 50 сек.
(БДАКФФД, № 3435)
В. Быкаў (2-і злева ў 2-м шэрагу) і іншыя пісьменнікі ў час адкрыцця пленума праўлення Саюза пісьменнікаў БССР.
1980 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 154, воп. 3, спр. 178, арк. 1)
Фотаздымак
Выступленне В. Быкава на канферэнцыі пісьменнікаў СССР «Современные проблемы военной прозы».
1983 г.
Фонадакумент. На рускай мове. 16 хв. 35 сек.
(БДАКФФД, № 1687-003)
Выступленне В. Быкава на ўрачыстым пленуме Саюза пісьменнікаў БССР, прысвечаным 50-годдзю яго стварэння.
1984 г.
Фонадакумент. 7 хв. 45 сек.
(БДАКФФД, № 1781-003)
Выступленне В. Быкава на аб’яднаным пленуме праўлення творчых саюзаў і арганізацый БССР, прысвечаным 40-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.
1985 г.
Фонадакумент. 8 хв. 5 сек.
(БДАКФФД, № 1905-002)
Выступленне В. Быкава на IX з’езде пісьменнікаў БССР.
1986 г.
Фонадакумент. 12 хв. 30 сек.
(БДАКФФД, № 1921-001)
Выступленне В. Быкава на адкрыцці IX з’езда пісьменнікаў БССР.
Кінадакумент. Сюжэт з кінажурнала «Советская Белоруссия». 1986 г., № 4. Рэжысёр М. Жданоўскі.
(БДАКФФД. № 2728)
В. Быкаў «Писатель и время». Выступленне на VIII з’ездзе Саюза пісьменнікаў СССР.
г. Масква. 27 чэрвеня 1986 г.
Друкаванае. Выразка з газеты «Сельская жизнь». На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 38, арк. 1)
Спасылка на дакумент
В. Быкаў (2-і справа) у зале пасяджэнняў Х з’езда Саюза пісьменнікаў БССР.
г. Мінск. Май 1990 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 1-013931)
Фотаздымак
Кантакты з дзеячамі мастацтва і навукі
На здымачнай пляцоўке фільма «Трэцяя ракета» па аднайменай аповесці В. Быкава (рэжысёр Р. Віктараў, аўтар сцэнарыя В. Быкаў).
Кінадакумент. Сюжэт з кінажурнала «Советская Белоруссия», № 29, 1962 г.
(БДАКФФД, № 1052)
Пісьмы В. Быкава мастаку Я. Красоўскаму.
1966 г., 1972 г.
Рукапіс, аўтограф. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 209, воп. 3, спр. 195, арк. 1-3)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад Дзяржаўнага літаратурнага музея А. Герцэна па пытаннях супрацоўніцтва.
[1970-я гг.].
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 89, арк. 3)
Спасылка на дакумент
В. Быкаў (1-ы злева) і іншыя пісьменнікі ў Лідскім краязнаўчым музеі.
Люты 1973 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 103, арк. 1)
Фотаздымак
В. Быкаў з рэжысёрам В. Раеўскім, выканаўцамі ролеў П. Кармуніным, Н. Піскаровай і інш. на рэпетыцыі спектакля «Апошні шанц», пастаўленага па п’есе В. Быкава ў Акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы.
1974 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 320, воп. 1, спр. 36, арк. 2)
Фотаздымак
В. Быкаў (2-і злева) з рэжысёрам В. Раеўскім і выканаўцамі ролеў А. Падабедам і Л. Рахленкам пасля спектакля «Апошні шанц», пастаўленага па п’есе В. Быкава у Акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы.
1974 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 367, воп. 1, спр. 152, арк. 1)
Фотаздымак
Пісьмо В. Быкаву ад Віцебскага літаратурнага музея па пытаннях супрацоўніцтва.
1974 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 89, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад аддзела рускай класічнай літаратуры Інстытута сусветнай літаратуры імя М. Горкага Акадэміі навук СССР па пытаннях супрацоўніцтва.
30 лістапада 1977 г.
Машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 91, арк. 1)
Спасылка на дакумент
Пісьмо В. Быкаву ад Літаратурнага музея С. Ясеніна па пытаннях супрацоўніцтва.
2 снежня 1977 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 89, арк. 2)
Спасылка на дакумент
В. Быкаў з кампазітарам Г. Вагнерам, аўтарам музыкі да оперы «Сцежкаю жыцця», пастаўленай па матывах аповесці В. Быкава «Воўчая зграя», на прем’еры спектакля ў Дзяржаўным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета БССР.
Чэрвень 1980 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 255, воп. 1, спр. 151, арк. 2)
Фотаздымак
В. Быкаў (злева) і іншыя пісьменнікі ў Дома ўрада ў г. Мінску перад паездкай у музей-усадьбу Янкі Купалы «Вязынка».
1981 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 25, воп. 5, спр. 735, арк. 1)
Фотаздымак
В. Быкаў з кампазітарам Я. Глебавым, артыстамі В. Лапо і В. Саркісьянам – аўтарам музыкі і выканаўцамі ролеў у балеце «Альпійская балада», пастаўленым па аднайменнай аповесці В. Быкава ў Дзяржаўным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета БССР.
г. Мінск. 31 мая 1983 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 0-129535)
Фотаздымак
В. Быкаў (у цэнтры) з пісьменнікам А. Адамовічам (справа) і скульптарам А. Анікейчыкам (злева) у майстэрні мастака.
г. Мінск. 1985 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 0-165005)
Фотаздымак
В. Быкаў (справа) з дзеячамі літаратуры і мастацтва на выставе беларускіх мастакоў, прысвечанай 40-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.
г. Мінск. 1985 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 0-122270)
Фотаздымак
В. Быкаў з графікам Г. Паплаўскім у майстэрні мастака.
г. Мінск. Красавік 1986 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 0-136384)
Фотаздымак
В. Быкаў (1-ы справа) з пісьменнікам Р. Барадуліным і загадчыкам музея Марка Шагала Л. Базан падчас правядзення Міжнародных Шагалаўскіх чытанняў.
г. Віцебск. 1995 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 0-139132)
Фотаздымак
В. Быкаў і вучоны Б. Кіт.
г. Франкфурт-на-Майне. [2000-2002 гг.].
Фотаздымак.
(БДАНТД, ф. 175, воп. 1, спр. 105, арк. 2)
Фотаздымак
Творчыя сустрэчы з чытачамі і іх звароты
В. Быкаў (2-і справа) з А. Карпюком на сустрэчы з чытачамі.
[1956-1970-я гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 257, воп. 1, спр. 416, арк. 3)
Фотаздымак
В. Быкаў (справа) з Р. Барадуліным і А. Амельяновічам на сустрэчы з чытачамі.
[1956-1970-я гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 257, воп. 1, спр. 416, арк. 6)
Фотаздымак
В. Быкаў (1-ы справа) з іншымі пісьменнікамі на сустрэчы ў школе пасёлка Свіслач.
1960 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 0-100148)
Фотаздымак
Пісьмы В. Быкаву ад чытачоў.
[1970-я гг.].
Рукапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 84, арк. 13-18 адв., 22-24 адв., 28, 29, 31-31 адв., 39)
Спасылка на дакумент
Пісьмы В. Быкаву ад пачынаючых аўтараў.
[1970-я гг.].
Рукапіс. На рускай і беларускай мовах.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 85, арк. 1-1 адв. 3, 7-12)
Спасылка на дакумент
В. Быкаў (1-ы злева) з С. Грахоўскім, Л. Прокшам, М. Лыньковым у час творчай сустрэчы.
1971 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 201, воп. 4, спр. 336, арк. 6)
Фотаздымак
В. Быкаў (1-ы злева) з іншымі пісьменнікамі на Навагрудчыне падчас правядзення Дзён беларускай літаратуры.
18 сакавіка 1971 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 0-090830)
Фотаздымак
Запрашэнне Г. Гарэцкай на вечар, прысвечаны 50-годдзю з дня нараджэння В. Быкава.
14 чэрвеня 1974 г.
Друкаванае з фотаздымкам В. Быкава.
(БДАМЛМ, ф. 426, воп. 1, спр. 273, арк. 2-2 адв.)
Спасылка на дакумент
Паштоўкі і пісьмы В. Быкаву ад школьнікаў.
1977-1978 гг.
Рукапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 86, арк. 1, 5, 7)
Спасылка на дакумент
В. Быкаў (злева) разам Р. Бярозкіным у бібліятэцы ў час сустрэчы з чытачамі.
[Канец 1970-х гг].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 24, воп. 1, спр. 50, арк. 1)
Фотаздымак
Запрашэнне на творчы вечар В. Быкава.
21 лютага 1979 г.
Друкаванае з фотаздымкам В. Быкава.
(БДАМЛМ, ф. 201, воп. 3, спр. 356, арк. 54)
Спасылка на дакумент
В. Быкаў падчас сустрэчы са школьнікамі.
[1980-я гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 109, арк. 2)
Фотаздымак
В. Быкаў падчас сустрэчы з вайскоўцамі.
[1980-я гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 109, арк. 3)
Фотаздымак
В. Быкаў падчас сустрэчы з моладдзю.
[1980-я гг.].
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 109, арк. 4)
Фотаздымак
В. Быкаў на адкрыцці музея Янкі Купалы ў Сенніцкай сярэдняй школе.
1982 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 165, воп. 2, спр. 107, арк. 1)
Фотаздымак
В. Быкаў (у 1-м шэрагу ў цэнтры) падчас сустрэчы з выкладчыкамі Беларускага дзяржаўнага інстытута народнай гаспадаркі.
г. Мінск. 1982 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 0-152890)
Фотаздымак
Пісьмо ў Цэнтральны камітэт КПБ ад Палітычнага упраўлення Беларускай ваеннай акругі з інфармацыяй аб кантактах В. Быкава с вайскоўцамі.
11 мая 1984 г.
Машынапіс на бланку ўстановы. На рускай мове.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 156, спр. 7, арк. 72-73)
Спасылка на дакумент
В. Быкаў падчас сустрэчы з жыхарамі г. Віцебска.
1986 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 1-015097)
Фотаздымак
В. Быкаў падчас сустрэчы з моладдзю г. Віцебска.
1986 г.
Фотаздымак.
(БДАКФФД, № 0-143529)
Фотаздымак
В. Быкаў падчас свята ў г. Мінску.
Кінадакумент. Сюжэт з кінажурнала «Советская Белоруссия». 1986 г., № 12. Рэжысёр Ю. Лысятаў.
(БДАКФФД, № 2736)
В. Быкаў сярод удзельнікаў Міжнародных Шагалаўскіх чытанняў у г. Віцебску.
3-5 ліпеня 1992 г.
Фотаздымак.
(БДАМЛМ, ф. 370, воп. 1, спр. 252, арк. 2)
Фотаздымак