Ацэнка творчасці Васіля Быкава

Л. Полазава «От имени поколения».
Артыкул, прысвечаны 60-годдзю з дня нараджэння В. Быкава.
Друкаванае. Выразка з газеты «Химик». 1984 г. На рускай мове

Л. Полазава «От имени поколения»

Л. Полазава «От имени поколения»