Минскае антыфашысцкае падполле


Титульный лист

КАМIТЭТ ПА АРХIВАХ I СПРАВАВОДСТВУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

НАЦЫЯНАЛЬНЫ АРХIЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ


МIНСКАЕ
АНТЫФАШЫСЦКАЕ
ПАДПОЛЛЕ
МIНСК «БЕЛАРУСЬ»

1995


ББК 63.3 (4Беи)
М 61
УДК 947.6

Аўтары-укладальнікі: Я.І. Бараноускі, Г. Дз. Кнацько Т.М.,
Антановіч, А. Ф. Вялікі, В. I. Ермалавіч, Р. А. ЧарнаглазаваРэдакцыйная калегія: Я. I. Бараноўскі, Г. Дз. Кнацько,
А. М. Літвін, А. М. Міхальчанка


Навукова-дапаможную і тэхнічную работу выканалі: Т. Л. Пухава Л. А. Навумовіч, Г. Р. Бялькевіч, В. I. Кірычэнка, С. М. Купчэня, Ж. М. Гаўрыловіч


Мінскае антыфашысцкае падполле / Аўт.-
М 61 укл. Я. I. Бараноўскі, Г. Дз. Кнацько, Т. М. Антановіч і інш.— Мн.: Беларусь, 1995.— 256 с: іл.,

ISBN 985-01-0080-Х.


Кніга ўяўляе сабою выданне поўнага спісу падполля (каля 6 тыс. чалавек). Большасць прозвішчаў (каля 80 %) друкуюцца ўпершыню. Уключаны звесткі аб канспіратыўных кватэрах (больш за 200), падпольных групах і арганізацыях (каля 90), хроніка дзейнасці падпольшчыкаў з 1941 г. па 1944 г.

Змешчаны нарыс па гісторыі Мінскага падполля, дзе апублікаваны арыгінальныя малавядомыя і невядомыя дакументы. Разлічана не толькі на ўдзельнікаў гістарычнага мінулага, іх родных і блізкіх, але і навукоўцаў, студэнтаў, школьнікаў.