Военные действия на территории Беларуси

Карта “Борисовская битва 9 (21) – 11(23) ноября 1812 года”.
Автор В. Антонов.
Атлас гісторыі Беларусі ад старажытнасці да нашых дзён: Дадат. да 6-томнай “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі”. Мінск, 2004. С. 71

Карта “Борисовская битва 9 (21) – 11(23) ноября 1812 года”